Úvod do problematiky propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Problematika reintegrace osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody je jednou z důležitých oblastí sociální práce, zvlášť v kombinaci s látkovou i nelátkovou závislostí. Účastníci kurzu se na praktických ukázkách seznámí s důležitými té

maty v této oblasti (příprava na propuštění již během výkonu trest odnětí svobody, žádost o podmíněné propuštění, aktuální situace na trhu práce, možnosti a meze při jednání s úřady apod.) a bude poskytnut prostor pro sdílení vlastních poznatků a zkušeností včetně seznámení s příklady dobré praxe. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na jednání s propuštěnými osobami a možnostmi postpenitenciární péče.

 

Rozsah: 8h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz má účastníkům přinést představu o principech a postupech práce s klientem propuštěným z výkonu trestu a nabídnout reálné kompetence v oblasti postpenitenciární péče.

Minimální počet účastníků: 12

Cena: 2.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: A2021/0206-SP/PC

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.