SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA

Organizace SEMIRAMIS z. ú. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. V rámci tohoto pověření se jedná o následující činnost:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti (ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a).

 

Tato činnost je zaměřena:

  • na rozvoj psychosociálních dovedností v rodině
  • na poskytování poradenské pomoci rodičům a pečujícím osobám při péči o dítě nejrůznějšího věku
  • na zajišťování poradenství rodičům ve věcech výchovných problémů s dítětem
  • na poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace apod.