SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA

Organizace SEMIRAMIS z. ú. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. V rámci tohoto pověření se jedná o následující činnosti:

 

  • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a 32).
  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§11 odst. 1 písm. c).
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti (ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a).

 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejímu vzniku spočívá v:

  • Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování na základních školách. Témata z oblasti vztahů (školních, vrstevnických, rodinných i partnerských), rizikového chování (návykové látky, sexualita, trestná činnost), školního i a pracovního prostředí, internetové bezpečnosti apod.
  • Spolupracujeme se základními školami v oblasti zdravého životního stylu, dobrých vztahů v třídních kolektivech a předcházení záškoláctví

 

V rámci přednáškové a poradenské činnosti pořádáme besedy, přednášky a kurzy vztahujících se k tématu řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Poradenská činnost je přímo navázaná na preventivní programy. Týká se tedy dětí, učitelů a rodičů v podobě převážně anonymního poradenství.