PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Chcete podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni s kvalitou služeb, způsobem jejich poskytování nebo přístupem pracovníků, můžete podat stížnost. Vaší stížností se budeme zabývat a v případě, že bude oprávněná, přijmeme opatření k nápravě situace.

Jak na to?

Stížnost můžete podat ústně nebo písemně. Ústně ji lze podat pracovníkovi nebo vedoucímu příslušného centra (sepíše s Vámi záznam o stížnosti), písemně pak na e-mail centra nebo poštovní adresu centra.

Pro podání stížnosti si můžete zvolit zástupce, případně doprovod.

Vyřízení stížnosti

Vaše stížnost bude vyřízena vždy písemně, a to do 10 pracovních dní (v Centru terénních programů Středočeského kraje do 14 dní). Pokud to bude možné a budete o to stát, vedoucí centra se s Vámi sejde a vše Vám vysvětlí i ústně. Řešení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce v příslušném centru.

Odvolání

Nejprve se stížností bude zabývat vedoucí daného centra, v případě, že nebudete s řešením spokojeni, můžete se odvolat, a to k řediteli organizace. Nebudete-li spokojeni ani poté, lze se odvolat ke správní radě organizace. Další odvolání není možné, ale pokud budete mít pocit, že byla porušena Vaše práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv.

Má cenu podávat stížnost?

Ano. Vaše stížnost je pro nás zdrojem informací o tom, co bychom při poskytování služeb měli zlepšit.

Kontakty pro podání stížností

Vedoucí center

viz stránka s kontakty

Ředitel organizace
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
zavadil@os-semiramis.cz
+420 606 365 338

Správní Rada
SEMIRAMIS z.ú.
Dlabačova 2208, 28802 Nymburk

Veřejný ochránce práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Údolní 39, 60200 Brno
podatelna@ochrance.cz
+420 542 542 777