Preventivní semináře pro střední školy ON-LINE/PREZENČNĚ

Jedná se o 2 hodinové preventivní setkání pro studenty 1. – 4. ročníku středních škol, která probíhají prezenčně, příp. on-line na platformě Zoom nebo na jiné, školou využívané platformě. Realizovat je možné libovolný počet seminářů v jedné třídě. 

Setkání jsou vedena interaktivní formou, akcentují aktivní zapojení účastníků. 

Realizace preventivní semináře předpokládá přítomnost třídního pedagoga na on-line setkání. Třídní pedagog je pevnou součástí kolektivu a odborník na potřeby své třídy, proto má pro realizaci setkání i jeho preventivní dopad nezastupitelnou roli.

Preventivní semináře jsou zaměřeny na aktuální potřeby škol a studentů v nich. Obsahem mohou být témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času. Dále realizujeme semináře o trestní odpovědnosti studentů. Aktuálně žádaná jsou setkání na práci s emocemi a jejich prožívání a využívání vhodných coopingových strategií nebo adaptační a podpůrná setkání pro třídní kolektivy.

Konkrétní tematické zacílení se řídí se poptávkou školy. 

Cena: 2 000 Kč/1 hodina/1 třída

Preventivní práci s dětmi a mladými lidmi se věnujeme již 20 let, v případě otázek nás neváhejte kontaktovat, rádi vás výběrem provedeme.