Krizová intervence II.

Kurz je v teoretické i praktické rovině věnován tématům krize a krizová intervence. Obsahem kurzu je seznámení se základními elementy a principy krizové intervence s ohledem na vhodné postupy práce s dětským klientem, dospívajícím, rodinou, s partnery a s klientem v suicidální krizi. Podstatou kurzu je osvojení si postupů vedení rozhovoru s klientem a praktický nácvik řešení krizových situací. Tento kurz bude obsahovat specifická témata z oblasti krizové pomoci dětem a dospívajícím, rodinám s dětmi, práci s partnerskou krizí, suicidálními tématy. Součástí kurzu je i nácvik krizových rozhovorů. Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými znalostmi a dovednostmi těchto znalostí využít při provázení jedince, páru či rodiny krizovou situací, tj. schopnost rozpoznat, kdo je v krizi; navázání kontaktu s klientem s ohledem na vývojová specifika; identifikace sociálního kontextu krize a uplatňování pohledu na rodinu jako na systém; rozpoznání signálů suicidální krize; podpora klienta ve vyjádření a pochopení emocí; ověření klientových adaptačních mechanismů; respekt ke klientovým potřebám; schopnost společně s klientem formulovat realistické cíle a plán k jejich dosažení, podpora klienta v aktivitě ke změně a dosažení stability. Dále je cílem vybavit účastníka schopností udržet krizový kontakt, ukončit jej a proběhnutý kontakt reflektovat.

Rozsah: 8h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz má účastníkům přinést základní principy krizové intervence při práci s dětmi, dospívajícími a rodinou. Cílem je vybavit účastníky znalostmi a kompetencemi s klientem v krizi.

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 2.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: MPSV: A2021/0204-SP/PC

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.