VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN

Prostřednictvím vedení efektivních třídnických hodin lze pracovat na rozvoji sociálních dovedností žáků, nastavení pravidel v třídním kolektivu, udržení či zlepšení vzájemných pozitivních vztahů mezi žáky i kolektivu s třídním učitelem, v prevenci rizikového chování a vybudování bezpečného prostoru, ve kterém žáci mohou otevřeně řešit aktuální problémy. Účastníci kurzu se učí zacházet s následujícími atributy podstatnými pro práci s kolektivem v rámci vedení tzv. třídnických hodin – motivace, očekávání, techniky, témata rizikového chování.

Rozsah: 8h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: OSOBNÍ ROZVOJ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Třídní učitele a budoucí třídní učitele I., II. stupně ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Naučíte se zacházet s motivací, očekáváním, technikami a tématy v rámci rizikového chování v průběhu třídnických hodin tak, aby byly efektivní a konkrétně zacílené.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: MSMT- 913/2016-1-143

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.