SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání

Rozsah: 300h, 16 setkání, jednou měsíčně, volno o letních prázdninách

Forma: Kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODINOU, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, PRÁCE S JEDNOTLIVCI, OSOBNÍ ROZVOJ

Vzdělávání je určeno: Školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, speciálním pedagogům.

Co Vám vzdělávání přinese: Role školního metodika prevence pro Vás přestane být pouze uložená funkce. Proniknete do její podstaty, pochopíte smysl a důležitost školního metodika jako styčné osoby pro žáky školy, kteří se vyskytují v nelehkých životních situacích.

Počet účastníků: 20-25

Cena: 24.000,- Kč / osoba

Akreditováno MŠMT.

Pro bližší informace a přihlášku kontaktujte vedoucí CVA.