ŠIKANA VE ŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH JAKO JEDNO Z TÉMAT PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Šikana je fenomén, s nímž se učitelé setkávají velmi často. Rozpoznat však šikanu včas nebo jí dokonce předcházet, případně zvolit vhodné postupy řešení již odhalené šikany se v praxi ukazuje stále jako velmi palčivý problém.

Účastníci prochází teoretickým základem k tématu šikany, který je podstatný pro pochopení problematiky a její snazší uchopení v praxi. Současně je téma šikany přiblíženo prakticky prostřednictvím kazuistických případů a konkrétních postupů, na kterých mají účastníci možnost participovat a interaktivně se zapojovat s ohledem na specifika prostředí jejich škol.

Rozsah: 180min

Forma: Seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, ŠIKANA, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno: Školním metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, učitelům speciálních škol, psychologům, speciálním pedagogům základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz z Vás sejme obavy spojené s řešením šikany a přinese vyšší míru jistoty v tom, jak s žáky téma otevřít v rámci primární prevence.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: bez akreditace

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.