Práce s jinakostí aneb inkluze prakticky

Jak se se cítíte v inkluzivní pedagogice? Máte nejistoty jak postupovat s dítětem se specifickými potřebami a jak ho podpořit v rámci třídního kolektivu? Jak přijmout dítě s jinakostí a pochopit jeho potřeby ?

 Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim umožní rozvíjet vztahy a připraví je na život ve většinové společnosti. Přes tento fakt děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadují větší pozornost, péči a aktivitu samotného pedagoga. Které praktické dovednosti se osvědčily a co funguje?

Inkluze je téma, které aktuálně „otřásá“ českým školstvím. Pojďme se společně dotknout tohoto zdánlivě citlivého tématu. Prakticky se podívat, co nám všechno může přinést, jak s ním pracovat směrem k prospěchu všech zúčastněných. Dovolme si otevřít téma jinakosti, dovolme si náhled i z obou stran. Během vzdělávacího programu se společně dotkneme právě témat, jako jsou inkluze, jinakost, speciální vzdělávací potřeby dětí a jak s nimi pracovat, jak spolupracovat s asistenty pedagoga a v neposlední řadě si zkusíme vytvořit ideální komunikační rámce, které mohou být škole v této oblasti prospěšné a efektivní.

Rozsah: 8 / 16 h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1400 / 2700 Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.