JAK NASTAVIT BEZPEČÍ PŘI PRÁCI SE TŘÍDOU

Během vzdělávacího programu se účastníci seznámí s tím, jak je možné vybudovat ve školní třídě prostředí důvěry a bezpečí, které přispívá k efektivní práci a může být výrazným preventivním faktorem vzniku či rozvoji šikany i ostatních forem rizikového chování. Účastníci se seznámí s tmelícími aktivitami, které podporují přátelské vztahy v kolektivu a prostředí, v němž se děti nebojí svěřit se se svými aktuálními složitými situacemi. Cílem je rozvoj sociálních dovedností žáků, dodržování psaných i nepsaných pravidel slušného chování v třídním kolektivu, udržení či zlepšení vztahů mezi žáky i kolektivu s třídním učitelem, prevence rizikového chování a vybudování bezpečného prostoru, ve kterém žáci mohou otevřeněřešit aktuální potíže.

Rozsah: 8h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogům připravujícím se na funkci třídního učitele.

Co Vám vzdělávání přinese: V interaktivním semináři získáte důležitý základ pro vytvoření bezpečného prostředí, bez kterého není možné efektivně pracovat s třídním kolektivem a jednotlivci.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2000,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.