Děti ve světě online

Proč jsou děti stále online? Rozčiluje mě to a nedokážu to pochopit. My to měli jinak. Chci
pomoci dětem nastavit bezpečné prostředí na internetu, ale jak, když jsou přede mnou…

Vzdělávací seminář má usnadnit pedagogům pochopit atraktivnost sociálních sítí v očích dětí a pomoci nastavit možné pole spolupráce a dohody. Vytvořit prostředí, které lze využívat k edukaci a interakci a zároveň ve kterém je nezbytné dodržovat pravidla, zásady a normy jako v jiných oblastech života.

Kurz nabízí současný pohled na problematiku užívání internetu u dětí a cílem je ukázat způsoby prevence, edukace a intervence v oblasti rizikového užívání. Seminář vede účastníky k vlastnímu prožitku atraktivnosti sociálních sítí a nabízí jim podněty k vytvoření vlastního náhledu, kritického úsudku a uvědomění si plusů a mínusů, které online prostor přináší.

Praktické uchopení semináře umožní účastníkům osvojení si základních technik pro práci s dětmi směrem k bezpečnému užívání internetu. Dále nabízí osvojení si mechanismů nastavení pravidel a jejich používání. Nabízí tipy jak motivovat žáky k vlastní zodpovědnosti a náhledu. Nabízí postupy řešení krizových situací.

Rozsah: 8 h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele II. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogům připravujícím se na funkci třídního učitel.

Počet účastníků: 10 – 30

Cena: 1700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a
případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.