PRVNÍ SEZENÍ

Předpokladem prvního setkání je samozřejmě objednání. 

+420 606 365 338

Někdy je obtížné nás telefonicky zastihnout, je to dáno tím, že při práci nezvedáme telefon. Na zmeškané hovory však reagujeme hned, jak je to možné.

Specifikem naší práce je, že pracujeme v tzv. poradenském páru. Na každém sezení s Vámi a Vaší rodinou budou vždy přítomni 2 pracovníci, žena a muž. Práci s rodinou považujeme za natolik bohatou a členitou, že je někdy obtížné vyznat se ve všech událostech, se kterými přicházíte. V poradenském páru se nám lépe daří většinu věcí zachytávat, pozorovat a vyhodnocovat. Tímto způsobem také zajišťujeme vyrovnanost ženských a mužských rolí a činíme tím poradenství pro každého z Vás dostupnější.

První sezení je zejména informativní; vzájemně se seznamujeme a poznáváme. Mluvíme o Vaši životní situaci a důvodech, proč hledáte pomoc. Cílem je ujasnit Vaše očekávání a potřeby, resp. Vaši zakázku (zkrátka: proč za námi přicházíte a s čím chcete pomoci). Vy sami si určujete, které informace sdělit chcete a které si necháte pro sebe, abyste se cítili dobře a bezpečně. Naší rolí je pomoci Vám se zorientovat ve Vaší situaci, způsobech a možnostech řešení.

Na konci sezení se domlouváme na případné spolupráci. Rozhodnete-li se pokračovat, domlouváme se na praktických náležitostech: podmínky a cíle spolupráce, počet a frekvence sezení aj.

Interval, ve kterém se poradenství nejčastěji odehrává, je obvykle 2x měsíčně. Maximální délka jednoho sezení s rodinou je 1,5 hodiny.

Veškeré naše poradenské služby jsou zdarma.