DŮVĚRNOST

Všechny informace, které od Vás získáme, považujeme za důvěrné.

V praxi to znamená, že nikomu nesdělujeme žádné informace o Vás ani o průběhu poradenství. Toto pravidlo platí i po ukončení poradenského vztahu. Aby byla zajištěna odbornost, vyhrazujeme si právo konzultovat průběh poradenství s kolegy na intervizním nebo na supervizím setkání, přičemž i zde respektuji pravidlo anonymity.

Veškeré naše služby podléhají ochraně osobních údajů vázané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost zakotvena.