Hledáte nástroj prevence rizikového chování pro starší žáky a studenty? Jak s nimi mluvit o rizikovém chování a jak je získat do spolupráce? Využijte ucelenou, vyzkoušenou a evaluovanou metodiku, kterou doporučují odborníci na adiktologii v Čechách i ve světě. Naučíme Vás, jak pracovat s třídním kolektivem a využívat metodické listy, které fungují.

Program Boys and Girls Plus je zaměřen na podporu zdravého životního stylu u dětí a mládeže jako způsobu prevence užívání drog a s ním spojených rizik.

Vychází z předpokladu, že je nezbytné vědět, tedy získat znalosti o tématu. V programu Boys and Girls Plus půjde o nabytí znalostí o užívání drog a souvisejících rizicích. Dále umět, tedy rozvinout potřebné dovednosti k dosažení nabytých znalostí a jejich uplatnění v reálném životě. A následně chtít uplatnit nabyté znalosti týkající se postojů ke zdraví a občanských postojů a hodnot. Internetový seriál Boys and Girls tvoří 25 epizod, z nichž každá trvá asi tři minuty. Byl v dvojrozměrném černobílém animovaném formátu. Další barvy jsou použity pouze pro naznačení budoucnosti postav, což zvyšuje sdělnost příběhu a dodává mu emoční náboj. Výhodou je, že jednotlivé prvky v seriálu nepodléhají typicky žádné evropské zemi, či typické kultuře. Lze je použít napříč státy a napříč různými vzdělávacími zařízeními. Metodiky Boys and Girls je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ.

Rozsah: 11h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Počet účastníků: 8-25

Cena: 2000,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.