Seznamovací a adaptační kurzy

Využijte možnosti strávit společný čas a lépe se poznat! Být tady a teď. Je to ideální prostor se na sebe naladit, získat silné společné zážitky a seznámit se v neformálním prostředí.

Každá skupina prochází vývojovými fázemi, které díky seznamovacím a hlavně adaptačním kurzům, dokážeme urychlit a kultivovat směrem k vytvoření zdravého třídního kolektivu. Vytváříme pro žáky a studenty bezpečnou atmosféru, ve které je možné dosahovat dílčích cílů těchto kurzů.

Čeho chceme společně dosáhnout?

Cílem kurzů je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se žáci naučí otevřeně komunikovat, vzájemně se poznají a vyzkouší si efektivní způsoby spolupráce. Kurz je prvním krokem k navázání zdravých vztahů ve třídě. Přinese studentům výhodu, která jim usnadní zvládání nároků nové školy nebo nového třídního kolektivu, spolupráci a základ pro vytváření hlubších přátelských vztahů. Významné je i nastavení spolupráce a důvěry s třídním učitelem.

V rámci těchto kurzů pracujeme s tématy prevence rizikového chování.

S žáky vždy pracujeme v rovině znalostí a dovedností s přesahem do jejich vlastních kompetencí.

Seznamovací kurz

Adaptační pobyt

Proč SEMIRAMIS z. ú.?

Jsme nezisková organizace, která pracuje v oblasti prevence více než 20 let. Primární prevence rizikového chování má v SEMIRAMIS z. ú., již dlouholetou tradici. Seznamovací a adaptační kurzy SEMIRAMIS staví na stejných hodnotách a metodách jako naše programy primární prevence. A co víc? Pokud absolvujete náš seznamovací či adaptační kurz, můžeme na něj plynule navázat v rámci pravidelných programů primární prevence.

Komu jsou kurzy určeny?

 • Jedna školní třída+ třídní učitel
 • Žáci 6. tříd ZŠ nebo 1. ročníky SŠ/SOU.
 • Třídní kolektivy, kde proběhla významná změna. (změna třídního učitele, sloučení tříd, případně jiná významná změna, atd…)

Jak probíhá spolupráce se školou ?

 • V případě vašeho zájmu za vámi přijedeme do školy na úvodní schůzku.
 • Společně si vyjasníme vaše i naše představy o kurzu a sepíšeme kontrakt o spolupráci.
 • Realizujeme kurz.
 • Předáme závěrečnou zprávu s tipy na další práci se třídou a fotografie z kurzu.
 • Nabídneme další možnosti práce se třídou prostřednictvím dlouhodobé primární prevence SEMIRAMIS z. ú.

Kdo kurz povede?

Kurz vedou 2 (seznamovací kurz) nebo 3 odborní lektoři (adaptační kurz), kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti primární prevence rizikového chování a práci s třídním kolektivem.

Kdy a kde bude kurz probíhat?

 • Kurzy standardně probíhají od září do konce října.
 • Místo realizace kurzu domlouváme individuálně se školou.

Kolik to bude stát?

 • Seznamovací kurz cena: 17 000,- Kč
 • Adaptační kurz cena: 35.000,- Kč

Co je v ceně zahrnuto?

 • 2-3 odborní lektoři dle typu kurzu
 • materiály a pomůcky pro žáky
 • úvodní a závěrečná konzultace s pedagogem
 • odborné doporučení pro další práci se třídou a závěrečná zpráva

Co v ceně není zahrnuté?

 • Doprava na místo kurzu
 • Strava a ubytování

Chcete si objednat kurz nebo se na něco zeptat?

Petra Kristlová
vedoucí Centra vzdělávacích aktivit SEMIRAMIS z.ú.
+420 775 950 006
cva@os-semiramis.cz