ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deklarace identity

Jsme profesionální organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Těžištěm naší práce je lidský vztah a aktivní přístup ke změně. Svět může být jiný.

Principy poskytování služeb

Kvalita a profesionalita
Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
Individuální přístup ke klientům
Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
Přístupnost služeb
Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
Transparentnost

Cíle

Sociální a zdravotní stabilizace klientů.

Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.

Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.

Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.

Podílení se na ochraně veřejného zdraví.

Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Cílové skupiny

Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři

Osoby v konfliktu se zákonem

Rodiny a osoby blízké

Děti a mládež

Odborná veřejnost

Sídlo, korespondenční a fakturační adresa

SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk

Kancelář správy organizace

Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

Právní forma

zapsaný ústav, zapsaný dne 23. 3. 2016 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 400.

IČO

70845387

Bankovní údaje

166 699 448 / 0300

Datová schránka

q4vzwqm

Telefon

+420 495 401 565

Email

info@os-semiramis.cz

Web

www.os-semiramis.cz

Facebook

semiramis.os

Zakladatel a ředitel:
Odborná ředitelka:
Člen správní rady:
Člen správní rady:
Předseda správní rady:
Revizor:

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. et Bc. Lenka Dokládalová Bednářová
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Ing. Milan Slezák

Mgr. Jitka Musilová, DiS.

Poznámka

Pro písemnou korespondenci využívejte prosím pouze adresu “SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk”. Na jiné adresy nemusí být pošta doručena, nebo ji přijmeme se značným zpožděním.

Pro komunikaci s našimi centry (služby pro klienty), využívejte, prosím, telefony a e-maily uvedené na stránce s kontakty. Děkujeme za pochopení.