Vývojová psychologie pro učitele

Vývojová psychologie trochu jinak. Které okamžiky vývoje nám zůstaly v paměti a proč byly tak zásadní? Jak to mohu prakticky využít v práci se třídou?    

Psychický vývoj nebývá zcela plynulý, střídají se období rychlejšího a pomalejšího vývoje.  Nastavení spolupráce a podpora motivace dětí je odlišná pro jednotlivé věkové kategorie.   Jak vhodně zvolit metody práce, které nám pomohou navázat spolupráci s dětmi a zároveň nemít nereálná očekávání.

K tomu aby učitelé pochopili své žáky ještě lépe, jim mohou pomoci znalosti vývojové psychologie a nejnovějších poznatků o vývoji mozku. Je důležité, aby učitel rozuměl základním pojmům a konceptům vývojové psychologie, rozuměl zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií. Profesionální učitel totiž umí a chápe rozdíly jednotlivých vývojových období a dokáže tyto znalosti využít v přímé práci s dětmi a dospívajícími, a tím je také proměnit v profesionální dovednosti.

Vzdělávací program je zaměřen jak na předání osvědčených i nejnovějších informací (nástrojů, metod) z oblasti vývojové psychologie, na jejich uplatnění v přímé práci s dětmi a na trénink postupů vedoucích k efektivní komunikaci i interaktivní práci s dětmi různého věku.

Rozsah: 8 / 16 h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1400 / 2700 Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.