Vývojová psychologie pro učitele

K tomu aby učitelé pochopili své žáky ještě lépe, jim mohou pomoci znalosti vývojové psychologie a nejnovějších poznatků o vývoji mozku. Je důležité, aby učitel rozuměl základním pojmům a konceptům vývojové psychologie, rozuměl zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií. Profesionální učitel totiž umí a chápe rozdíly jednotlivých vývojových období a dokáže tyto znalosti využít v přímé práci s dětmi a dospívajícími, a tím je také proměnit v profesionální dovednosti.

Vzdělávací program je zaměřen jak na předání osvědčených i nejnovějších informací (nástrojů, metod) z oblasti vývojové psychologie, na jejich uplatnění v přímé práci s dětmi a na trénink postupů vedoucích k efektivní komunikaci i interaktivní práci s dětmi různého věku.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Cílem kurzu je poskytnout pedagogům opětovné nahlédnutí na specifika jednotlivých vývojových období dítěte s obohacením o nové poznatky v této oblasti. Pomoci pedagogům prakticky uchopit znalosti vývojové psychologie a přenést je do tréninku efektivních postupů při práci s dětmi a dospívajícími.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.