SPOLUPRÁCE S RODINOU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Program „Práce s rodinou ve školním prostředí“ vychází ze zájmu pedagogických pracovníků více propojovat rodinné a školní prostředí za účelem předcházení a snižování rizikového chování dětí a dospívajících. V rámci dvou setkání získají účastníci teoretický základ i praktické dovednosti nezbytné pro efektivní spolupráci s rodiči a rodinami žáků školy. Praktické i teoretické dovednosti se v průběhu setkání prolínají tak, aby byla zaručena maximální srozumitelnost tématu účastníkovi a byl schopen nabyté vědomosti a dovednosti využít v praxi. Součástí programu jsou tedy také modelové situace, trénink rozhovorů či výměna praktických zkušeností.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODIČI

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Připravíme vás na nastavení efektivní spolupráce s rodinami žáků a zlepšení komunikace.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.