Práce s jinakostí aneb inkluze prakticky

Inkluze je téma, které aktuálně „otřásá“ českým školstvím. Pojďme se společně dotknout tohoto zdánlivě citlivého tématu. Prakticky se podívat, co nám všechno může přinést, jak s ním pracovat směrem k prospěchu všech zúčastněných. Dovolme si otevřít téma jinakosti, dovolme si náhled i z obou stran. Během vzdělávacího programu se společně dotkneme právě témat, jako jsou inkluze, jinakost, speciální vzdělávací potřeby dětí a jak s nimi pracovat, jak spolupracovat s asistenty pedagoga a v neposlední řadě si zkusíme vytvořit ideální komunikační rámce, které mohou být škole v této oblasti prospěšné a efektivní.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvoření náhledu na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami ze všech úhlů pohledu, jak z pohledu jich samotných, tak z pohledu třídy které jsou součástí, tak z pohledu rodičů a pedagogů. Cílem je také trénink funkčních komunikačních vzorců a otevírání nových pohledů.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.