METODY PSYCHOHYGIENY PRO UČITELE

Program je zaměřen na důležitou část profesionality pedagogů – umění starat se o svou psychickou pohodu, klid a pozitivní naladění. Tato nepostradatelná část profesionality mimo jiné zajišťuje prevenci syndromu vyhoření. Cílem kurzu je proto osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření.

Účastníci si v kurzu prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s žáky. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření. Umožnit pedagogům zastavit se a nahlédnout své potřeby spojené s odpočinkem a čerpáním energie pro svou práci. Nabídnout pedagogům nové možnosti odpočinku, psychohygieny.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.