EFEKTIVNÍ TŘÍDNICKÉ HODINY

Prostřednictvím vedení efektivních třídnických hodin zaměřených na téma inkluze lze pracovat na rozvoji sociálních dovedností žáků. Práce zaměřená na budování vzájemných pozitivních vztahů ve třídě snižuje projevy rizikového chování a napomáhá ve vytváření bezpečného prostoru, ve kterém žáci mohou otevřeně řešit aktuální problémy. Účastníci kurzu se učí zacházet s následujícími atributy podstatnými pro práci s kolektivem v rámci vedení tzv. třídnických hodin – motivace, očekávání, techniky, témata rizikového chování.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: OSOBNÍ ROZVOJ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Třídní učitele a budoucí třídní učitele I., II. stupně ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Naučíte se zacházet s motivací, očekáváním, technikami a tématy v rámci rizikového chování v průběhu třídnických hodin tak, aby byly efektivní a konkrétně zacílené.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.