EFEKTIVNÍ TŘÍDNICKÉ HODINY

Potřebujete návod jak tyto hodiny vést? Jakých principů se držet? Jak mohou třídnické hodiny být užitečné, smysluplné a koncepční?

 Třídnická hodina je prostor, kde dochází k podpoře třídního kolektivu jako celku a podpoře pozitivních vztahů mezi dětmi.  Dochází k upevnění pocitu sounáležitosti a stanovení základních hodnot třídy v rámci celé školy. Zároveň se aktivně pracuje na stanovení komunikačních pravidel mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Tento prostor lze využít jako nácvik tolerance, akceptace sebe i druhých, nácvik empatie nebo nácvik řešení problémů. Cílem je podpora vztahu mezi třídním učitelem a jeho třídou.

Prostřednictvím vedení efektivních třídnických hodin zaměřených na téma inkluze lze pracovat na rozvoji sociálních dovedností žáků. Práce zaměřená na budování vzájemných pozitivních vztahů ve třídě snižuje projevy rizikového chování a napomáhá ve vytváření bezpečného prostoru, ve kterém žáci mohou otevřeně řešit aktuální problémy. Účastníci kurzu se učí zacházet s následujícími atributy podstatnými pro práci s kolektivem v rámci vedení tzv. třídnických hodin – motivace, očekávání, techniky, témata rizikového chování.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: OSOBNÍ ROZVOJ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Třídní učitele a budoucí třídní učitele I., II. stupně ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.