Centrum vzdělávacích aktivit

Akreditované vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.

Sadová 2107, 288 02 Nymburk

+420 775 950 006
+ 420 770 184 290

pondělí - pátek, 9:00 - 17:00

Poslání

Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim předávána interaktivní formou, aby bylo zajištěno, že načerpané znalosti a dovednosti budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Klikněte na obrázek a dozvíte se podrobnosti o kurzu.

Přednášky a semináře

Šikana jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Intolerance, rasismus a xenofobie (3hod)

Závislostní chování jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Jednodenní kurzy

Jak nastavit bezpečí při práci se třídou (8hod)

Nastavení pravidel ve třídě (8hod)

Vedení třídnických hodin (8hod)

Dvoudenní / třídenní kurzy

Kočičí zahrada (14hod)

Bezpečná třída (16hod)

Jedeme podle stejných pravidel (16hod)

Efektivní třídnické hodiny (16 hod)

Spolupráce s rodinou ve školním prostředí (16hod)

Práce s agresí ve školách (16hod)

Komunikační dovednosti učitele (16hod)

Psychohygiena pro učitele (16hod)

Vývojová psychologie pro učitele (16hod)

Práce s jinakostí aneb inkluze prakticky (16hod)

Děti a ztráta - je těžké být tím, kdo zůstal (24 hod)

Vícedenní kurzy

Efektivní práce s třídním kolektivem (32hod)

Efektivní práce s třídním kolektivem prakticky (40hod)

Komplexní práce s třídním kolektivem (80hod)

Komplexní práce s třídním kolektivem II (80hod)

Škola bez poražených (40hod)

Specializační studium pro školní metodiky prevence (300hod)

Vzdělávání pro sociální pracovníky

Klikněte na obrázek a dozvíte se podrobnosti o kurzu.

Práce s teraputickými kartami (8 hod)

Sandplaying - využití herního pískoviště (16hod)

Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách (72hod)

Cíle

Na základě proměny poptávky a společenských trendů poskytovat širokou nabídku vzdělávacích aktivit přispívajících k rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblastech sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie, psychoterapie, školství, zdravotnictví a dalších oblastech práce s lidmi. Společně s účastníky pracovat na jejich osobnostním rozvoji a profesním růstu, a tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu s cílovou skupinou, v řešení krizových situací a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle:

 • Podávat pravdivé, objektivní a aktuální informace.
 • Naučit účastníky dovednostem pro řešení různých situací při kontaktu s jejich cílovými skupinami.
 • Zajistit vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory navazující na práci s žáky a třídami zapojenými do
  programu dlouhodobé primární prevence.
 • Posílit profesní kompetence.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Cílová skupina

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělání odborné i laické veřejnosti a celých pedagogických sborů.

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pedagogické sbory.
 • Další odborná veřejnost (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, adiktologové, oblastní metodici prevence, pracovníci s mládeží, studenti vysokých a vyšších odborných škol, lektoři primární prevence rizikového chování).
 • Laická veřejnost (rodiče a další rodinní příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Principy

Kvalita a profesionalita

Kontinuita a systematičnost

Spolupráce a partnerství

Bc. Petra Kristlová - vedoucí centra, koordinátorka vzdělávání