Centrum vzdělávacích aktivit

Akreditované vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.

Aktuality

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Otevíráme specializační studium pro školní metodiky prevence.
Specializační studium je vhodné pro všechny školní metodiky prevence a nadšené pedagogy, kteří se chtějí podílet na vytvoření zdravého školního prostředí, příjemné třídní atmosféry a chtějí upevnit svoji pedagogickou roli.

Otevíráme na jaře 2022.

Kapacita účastníků je omezená, neváhejte nás kontaktovat již nyní na cva@os-semiramis.cz

Poslání

Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim předávána interaktivní formou, aby bylo zajištěno, že načerpané znalosti a dovednosti budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Vzdělávání pro rodiče a širokou veřejnost

Přednášky, a webináře

Rodičovské kavárny

Psychohygiena a timemanagement pro rodiče v době pandemie (1,5hod)

Duševní zdraví dětí v době distanční výuky

Vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Přednášky, semináře a webináře

Psychohygiena pro pedagogy (1,5hod)

Závislostní chování jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Šikana jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence (3hod)

Intolerance, rasismus a xenofobie (3hod)

Jak být oporou dětem v online světě

Kurzy

Boys and Girls (8hod)

Děti ve světě online (8hod)

Jak nastavit bezpečí při práci se třídou (8hod)

Nastavení pravidel ve třídě (8hod)

Vedení třídnických hodin (8hod)

Kočičí zahrada (14hod)

Bezpečná třída (16hod)

Jedeme podle stejných pravidel (16hod)

Efektivní třídnické hodiny (16hod)

Spolupráce s rodinou ve školním prostředí (8, 16 hod)

Práce s agresí ve školách (8, 16 hod)

Komunikační dovednosti učitele (8, 16 hod)

Psychohygiena pro učitele (8, 16 hod)

Vývojová psychologie pro učitele (8, 16 hod)

Práce s jinakostí aneb inkluze prakticky (8, 16 hod)

Děti a ztráta - je těžké být tím, kdo zůstal (24 hod)

Vícedenní kurzy

Efektivní práce s třídním kolektivem (32hod)

Efektivní práce s třídním kolektivem prakticky (40hod)

Komplexní práce s třídním kolektivem (80hod)

Komplexní práce s třídním kolektivem II (80hod)

Škola bez poražených (40hod)

Specializační studium pro školní metodiky prevence (300hod)

Preventivní semináře pro žáky

Preventivní semináře pro střední školy ON-LINE/PREZENČNĚ

Vzdělávání pro sociální pracovníky

Práce s teraputickými kartami (8 hod)

Sandplaying - využití herního pískoviště (16hod)

Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách (72hod)

Krizová Intervence I. (8hod)

Krizová Intervence II. (8hod)

Krizová Intervence III. (8hod)

Individuální plánování (8hod)

Úvod do problematiky propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (8hod)

Výcvik pro supervizory ve školství

Výcvik supervizorů ve školství

Klikněte na obrázek a dozvíte se podrobnosti o kurzu.

Cíle

Na základě proměny poptávky a společenských trendů poskytovat širokou nabídku vzdělávacích aktivit přispívajících k rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí účastníků v oblastech sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie, psychoterapie, školství, zdravotnictví a dalších oblastech práce s lidmi. Společně s účastníky pracovat na jejich osobnostním rozvoji a profesním růstu, a tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu s cílovou skupinou, v řešení krizových situací a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle:

 • Podávat pravdivé, objektivní a aktuální informace.
 • Naučit účastníky dovednostem pro řešení různých situací při kontaktu s jejich cílovými skupinami.
 • Zajistit vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory navazující na práci s žáky a třídami zapojenými do
  programu dlouhodobé primární prevence.
 • Posílit profesní kompetence.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Cílová skupina

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělání odborné i laické veřejnosti a celých pedagogických sborů.

 • Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pedagogické sbory.
 • Další odborná veřejnost (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, adiktologové, oblastní metodici prevence, pracovníci s mládeží, studenti vysokých a vyšších odborných škol, lektoři primární prevence rizikového chování).
 • Laická veřejnost (rodiče a další rodinní příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Principy

Kvalita a profesionalita

Kontinuita a systematičnost

Spolupráce a partnerství

Bc. Petra Kristlová - vedoucí centra, koordinátorka vzdělávání

Sadová 2107, 288 02 Nymburk

+420 775 950 006
+ 420 770 184 290

pondělí - pátek, 9:00 - 17:00