Pracovníci Centra primární prevence Středočeského kraje

Tereza Müllerová, DiS - vedoucí Centra primární prevence Středočeského kraje, sociální pracovnice, rodinná poradkyně

Sociální pracovnice a rodinná poradkyně. Více než 10 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti problematiky závislostního chování, poradenská činnost pro závislé a rodiny zatížené závislostí. Od roku 2005 působím v oblasti práce s lidmi, především v primární prevenci a službách pro lidi potýkající se se závislostí a jejich rodinné příslušníky. Zaměřuji se na moderní přístupy práce s dětmi a mládeží i na práci s dětmi potýkajícími se s rizikovým chováním a spolupráci s jejich rodinami. V posledních letech se věnuje také vzdělávání pedagogů a pedagogických sborů. Ve vzdělávání využívám nejenom prvky zážitkové pedagogiky, ale snažím se přinášet i své pracovní zkušenosti právě z oblasti poradenství a přímé práce ve školních kolektivech a integrovat různé dovednosti a znalosti z těchto oblastí.

Mgr.et Bc. Ivana Burýšková – sociální pracovnice, speciální pedagožka, lektorka Programů primární prevence

Sociální pracovnice a speciální pedagožka, 10 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování.  Zaměřuji se hlavně na moderní přístupy v práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.

Bc. Ivana Myšková - pracovnice centra, lektorka

Absolventka oboru Sociální patologie a prevence na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Tři roky praxe v práci s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování. Zaměřuji se především na Programy dlouhodobé primární prevence na běžných základních školách, formou neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.