Pracovníci Centra primární prevence Pardubického kraje

Bc. Denisa Čechová - vedoucí Centra primární prevence Pardubického kraje

Vystudovala Sociální patologii a prevenci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a v současné době pokračuje v navazujícím studiu Sociální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. 6 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti volnočasových aktivit. Absolvent zaváděcího kurzu pro lektory Programu dlouhodobé primární prevence Centra primární prevence SEMIRAMIS z.ú ( 92 hod.) a studia Pedagogiky pro pedagogy volného času Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR ( 40 hod.).

Veronika Kolmanová - pracovnice centra, lektorka Programů primární prevence

Absolventka Střední pedagogické školy, nyní studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Sociální patologie a prevence. V průběhu studia získala praxi s dětmi a mládeží různých věkových kategorií. Několik let se věnuje táborové činnosti a volnočasovým aktivitám, nyní také lektorování Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách.