Pracovníci Centra primární prevence Královéhradeckého kraje

Mgr. Simona Kopicová - vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje, speciální pedagožka, lektorka Programů dlouhodobé primární prevence, lektorka seminářů pro pedagogy

Absolventka studijního oboru Speciální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové, 14 let praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v problematice primární prevence rizikového chování a v oblasti problematiky závislostního chování. Absolventka specializačního studia pro školní metodiky prevence (akreditace MŠMT č.: 4143/2010-25-135), sebezkušenostního dlouhodobého výcviku pro vedení problémových třídních kolektivů pod vedením PhDr. Richarda Brauna, PaedDr. Ivo Kalvínského, PaedDr. Jany Ptáčkové, Mgr. Kateřiny Skalické (akreditace MŠMT č.: 16746/2014-1-552).

Bc. Michaela Klimešová - pracovnice centra, lektorka Programů dlouhodobé primární prevence

Absolventka studijního oboru Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové, aktuálně pokračuje v navazujícím studiu Sociální pedagogiky. 4 roky praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v problematice primární prevence rizikového chování.

Mgr. Michaela Raková - pracovnice centra, lektorka Programů dlouhodobé primární prevence

Absolventka studijního oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové, 2 roky praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v problematice primární prevence rizikového chování, která je vedena formou neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky.