Pracovníci Centra primární prevence Královéhradeckého kraje

Mgr. Tereza Berková - vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje, pedagožka
Absolventka Pedagogické fakulty v oboru učitelství na druhém stupni základních škol, Psychoterapeutického výcviku v integrativní rodinné terapii Institutu Petra Boše a Výcviku profesionálního kouče Coaching Academy Jiřího Kunčara. Od roku 2005 se věnuje vedení skupin dětí a dospívajících formou zážitkové pedagogiky, od roku 2008 specificky problematice primární prevence rizikového a závislostního chování, 10 let strávila v přímé práci s třídními kolektivy v rámci Programů dlouhodobé primární prevence. V posledních letech se věnuje zejména vzdělávání, a to jak pedagogů a pedagogických sborů, tak i vysokoškolských studentů. Ve vzdělávání využívá hlavně prvky zážitkové pedagogiky, které integruje s ostatními dovednostmi z oblasti psychoterapie, pedagogiky a koučování.
Bc. Michaela Klimešová - pracovnice centra, lektorka Programů dlouhodobé primární prevence

Absolventka studijního oboru Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové, aktuálně pokračuje v navazujícím studiu Sociální pedagogiky. 3 roky praxe v oboru práce s dětmi a mládeží, v problematice primární prevence rizikového chování.

Bc. Tereza Sehnalová - pracovnice centra, lektorka Programů dlouhodobé primární prevence

Lektorka programů dlouhodobé primární prevence na základních i praktických školách a sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. 3 roky praxe v oboru práce s dětmi a mládeží ohroženými rizikovými jevy, z toho 2 roky v oblasti primární prevence, která je vedena ve formě zážitkové pedagogiky.