ZAMĚSTNÁNÍ A PRAXE

NOVÉ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

DLOUHODOBÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Máte zájem o práci s dětmi a mladými lidmi? Vidíte smysl v preventivních aktivitách a chcete být jejich odbornou součástí? Líbí se Vám možnost zajímavé, pestré a zároveň náročné práce v profesionální organizaci s bohatou historií a zkušenostmi v oblasti primární prevence? Pak by Vás mohla zajímat možnost stát se členy týmu Centra primární prevence SEMIRAMIS z.ú. na pozici lektor/lektorka programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

O co se jedná?

Práce externího lektora programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování se skládá z přímé a nepřímé práce. V přímé práci lektoři působí na předem určených školách, kde ve stabilní lektorské dvojici pracují se školními třídami. V těchto třídách lektoři působí zpravidla dvakrát ročně. Vzhledem k tomu, že přímá lektorská práce probíhá na daných základních školách od 4. do 9. ročníku a jedná se o kontinuální systematickou činnost, je žádoucí, aby spolupráce lektora s Centrem primární prevence byla dlouhodobá. Požadované minimum pro spolupráci s Centrem primární prevence jsou 2 roky. Součástí přímé práce lektora je i spolupráce s třídními učiteli, kteří se pracovních bloků aktivně účastní a předávání informací se školními metodiky prevence, případně vedením školy.

Do nepřímé práce externího lektora spadá administrativa spojená s realizovanými pracovními bloky ve školách, nutná účast na společných poradách a supervizích týmu. Dále je nutná účast na pravidelných vzdělávacích dnech. Komunikace se školami, domlouvání termínů jednotlivých setkání, plánování pracovních dní je kromě porad a supervizí (které jsou pevně stanoveny na začátku každého školního roku spolu s celým týmem) plně v kompetenci lektorské dvojice.

Lektorům je po přijetí poskytnuto komplexní zaškolení a veškeré know-how pro jejich práci. Osvojí si zásadní principy pro přímou práce s dětmi, získají znalosti, metody a techniky práce v oblasti primární prevence rizikového chování

Dále je jim po celou dobu věnována náležitá odborná podpora (metodické vedení, supervize, intervize, vzdělávání). Studentům vysokých škol je možné potvrdit povinné školní praxe, případně zajistit možnost návazné praxe (k-centra, centra terénních programů). Za kvalitně odvedenou práci lektorům náleží odpovídající finanční ohodnocení.

Nejedná se o trvalý pracovní poměr, proto je pozice vhodná zejména pro studenty.

Splňujete následující podmínky?

věk minimálně 20 let

studium VŠ humanitního zaměření

jasný postoj k rizikovému chování

zájem o práci s dětmi

komunikativnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost

zájem o další vzdělávání, práci v týmu

morální a trestní bezúhonnost

znalost práce na PC (MS Office, internet)

Pokud splňujete alespoň větší část podmínek, zašlete prosím Váš životopis na emailovou adresu ivana.buryskova@os-semiramis.cz. Bližší informace vám také poskytneme na telefonní čísle +420 731 659 103.

Termín výběrového řízení bude upřesněn telefonicky, nebo emailem. Výběrová řízení probíhají zpravidla každý rok v měsících červnu a červenci. Základní zaškolení (104 hodin + 3 hodiny náslech) nových pracovníků proběhne na přelomu měsíců srpna a září, poté začne samotná realizace programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na ZŠ.

STÁŽE A PRAXE

Stážisté jsou přijímáni za těchto podmínek:

věk nad 21 let

délka stáže minimálně jeden týden vcelku

před zahájením stáže nutné osobní setkání

stáž je poskytována zdarma

Pro zaměstnance jiných zařízení lze dohodnout individuální podmínky.

K-centrum Mladá Boleslav

poskytuje stáže studentům VOŠ, VŠ
a zaměstnancům pracujícím v příbuzných oborech.

V případě zájmu nás kontaktujte:

K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav (mapa)
tel.: +420 326 303 467, +420 724 290 697
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Centrum terénních programů

poskytuje stáž pouze zaměstnancům
pracujícím v příbuzných oborech.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Centrum terénních programů Středočeského kraje
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav (mapa)
tel.: +420 728 245 196, +420 724 087 925
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Icon label