OCHRANA PRÁV KLIENTŮ

SEMIRAMIS z.ú. je organizace, která dbá na ochranu práv svých klientů. V průběhu poskytování služby i po ukončení kontaktu s námi, Vám garantujeme ochranu:

Práva na přístup ke službám
Práva na zachování důstojnosti
Práva na zachování soukromí
Práva na ochranu Vašich osobních údajů
Práva na ochranu před zneužíváním jakéhokoli druhu

S Vašimi právy budete podrobně seznámeni při Vašem vstupu do služby v konkrétním centru.

V případě, že budou Vaše práva porušena, můžete využít postup pro podání stížnosti uvedený zde na stránkách nebo se obrátit na veřejného ochránce práv.