Krizová intervence III.

Kurz je v teoretické i praktické rovině věnován tématům krize a krizové intervence. Obsahem kurzu je seznámení se základní terminologií a principy krizové intervence s akcentem k vhodným postupům práce u krizí v kontextu traumatizace, domácího násilí, týrání a zneužívání. Podstatou kurzu je osvojení si postupů vedení rozhovoru s klientem, který je obětí, agresorem nebo svědkem traumatické události či násilí, a praktický nácvik řešení krizových situací. Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými znalostmi a dovednostmi těchto znalostí využít při provázení krizí pramenících z traumatických zkušeností, tj. schopnost navázat kontakt; identifikace symptomů traumatu, příznaků násilí; respektování klientových prožitků a schopnost reflexe vlastních emocí; pomoc klientovi vyznat se v situaci; porozumění adaptačním mechanismům klienta a podpora efektivních strategií; vytvoření bezpečného rámce, podpora a pomoc při znovunastolení kontroly nad situací; aktivizace zdrojů; nabídka možností následné péče. Dále je cílem vybavit účastníka schopností udržet krizový kontakt, ukončit jej a proběhnutý kontakt reflektovat.

Rozsah: 8h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz má účastníkům přinést ucelenou představu o principech a postupech krizové intervence specificky zaměřené na téma traumatu a zvýšit jejich kompetence při provázení klienta traumatickou krizí a krizí v kontextu násilí.

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 2.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: A2021/0205-SP/PC

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.