LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Bc. Martina Bezděková

„Baví mě vytvářet prostředí, kde si žáci na spoustu věcí přichází sami. Věřím, že takto získané znalosti a dovednosti jim déle vydrží. Na oplátku se zas já dovím, kdo je Fatty Pillow, a další informace, které mě drží stále mladou a v obraze."

martina.kvochova@os-semiramis.cz

Mgr.et Bc. Ivana Burýšková

„Jsem šťastná, že můžu pracovat v týmu lidí, pro které je práce smyslem života. Práce s dětmi mě učí být stále ve střehu a nabízí mi možnost kreativity, osobního rozvoje, posiluje schopnost tolerovat a respektovat jiné a současně je pro mě důležité být tím, kdo dětem naslouchá a ukazuje jim svět z různých úhlů pohledu.“

ivana.buryskova@os-semiramis.cz

Tereza Černá

Sama jsem zažila program SEMIRAMIS na vlastní kůži v roli dítěte. Již tehdy mi přišel skvělý, především proto, že vysvětloval věci jiným způsobem, dětem bližším. Proto jsem se rozhodla, že se budu chtít zapojit do tohoto programu jako lektorka. V práci s dětmi vidím velký smysl a mám radost, že se tohoto programu můžu účastnit."

tereza.cerna@os-semiramis.cz

Michaela Dlouhá

"Dělat práci, která mne baví, rozvíjí a ještě přináší užitek někomu dalšímu, je můj splněný sen. Jako lektor primární prevence můžu tento sen posouvat dál."

michaela.dlouha@os-semiramis.cz

Michaela Heralová

"Práce s dětmi mě odjakživa bavila a viděla jsem v ní smysl. Být lektorem primární prevence mi dává nejen nové a skvělé zkušenosti, a zároveň v tomto programu vidím veliký přínos nejen pro mě, ale i pro děti."

michaela.heralova@os-semiramis.cz

Adéla Jonášová

„Odjakživa mě baví práce s dětmi, a proto jsem ráda, že mám příležitost být lektorkou primární prevence. Je mi velkou ctí, že jim při našem setkání mohu pomoci při hledání cest. Kromě toho je pro mě práce lektora obrovskou zkušeností a zdrojem učení a inspirace.“

adela.jonasova@os-semiramis.cz

Adéla Jůvová

„V této práci vidím smysl. Obohacujme o znalosti děti, ale i sami sebe.“

adela.juvova@os-semiramis.cz

Mgr. Simona Kopicová

"Dětství a dospívání považuji za náročné období ryzí opravdovosti a hledání sebe sama, ve kterém je větší pravděpodobnost výskytu nějaké z forem rizikového chování. Považuji proto za důležité s mladými lidmi tato témata otvírat. Moje práce mi umožňuje nikdy nezapomenout na to, jak důležité je jednat narovinu, vytvářet prostředí bezpečí, důvěry, podpory a přijetí. Vážím si toho, že můžu dělat práci, ve které vidím smysl, být žákům a pedagogům jakýmsi průvodcem, prostřednictvím nejrůznějších technik nejen s prvky zážitkové pedagogiky je vést k uvědomování si, sebenáhledu a zároveň od nich neustále čerpat spoustu nového. Prožitek, diskuze a následné společné přicházení na nejvhodnější možnosti řešení různých situací, tato slova charakterizují moji práci velmi výstižně."

kopicova@os-semiramis.cz

Aneta Kosmatová

"Miluju děti a práci s nimi. A tak kromě této práce studuju i učitelství. Nabíjí mě to takovou energií, kterou mi žádná jiná práce nedá."

aneta.kosmatova@os-semiramis.cz

Pavla Kučerová

„Na práci lektora dlouhodobé primární prevence se mi líbí propojení dospělého a dětského světa a také to, jak se od sebe můžeme navzájem učit. Jsem ráda, že mám možnost dětem předat informace a dovednosti důležité pro jejich následnou cestu životem.“

pavla.kucerova@os-semiramis.cz

Bc. Marie Kultová

„Mám radost, že můžu být součástí SEMIRAMISU, protože práce, kterou děláme mě naplňuje a dává mi smysl.“

marie.kultova@os-semiramis.cz

Bc. Ivana Myšková

“Měla jsem možnost setkávat se s různými věkovými skupinami dětí. A tak vím, že ať předškolák nebo puberťák, každý potřebuje, aby mu někdo naslouchal, chápal ho a respektoval. Domnívám se, že než řešit krize, je lepší, špatnostem světa předcházet, nejlépe s úsměvem. ;)”

ivana.myskova@os-semiramis.cz

Zuzana Nott

„Jsem moc ráda, že mohu dětem zprostředkovat dovednosti, které jsou stěžejní pro zvládání některých životních situacích. Dokážu-li tak pomoci jedinému dítěti, má moje práce smysl.“

zuzana.nott@os-semiramis.cz

Tereza Nováková

"Věřím, že rizikovému chování se dá předcházet. Těším se, že budu moci dětem předat něco pozitivního do budoucna stejně tak, jako předají něco oni mě."

tereza.novakova@os-semiramis.cz

Bc. Lucie Prokopová, DiS.

„Je pro mě důležité naplňovat život tím, co dává smysl, a to mi moje práce umožňuje. Pracovní tým je pro mě místem, kde jsem se naučila naslouchat druhým, je pro mě inspirativní a zároveň mi dává prostor pro seberealizaci a seberozvoj. Přímá práce s dětmi, jako součást mé pracovní náplně, je místem plné energie. Na děti působí velké množství podnětů, se kterými si často nevědí rady. Snažím se jim vytvořit prostor, kde mohou získat kompetence na základě znalostí, dovedností a postojů.“

lucie.prokopova@os-semiramis.cz

Michaela Puchýřová

„Dětský smích a dětská radost - dvě “všednosti” o které je třeba pečovat různými způsoby. Jeden takový účinný způsob spatřuji právě v primární prevenci.”

michaela.puchyrova@os-semiramis.cz

Tereza Salavová

„Děti nikdy nepodceňuji, protože jejich chování, názory a postoje jsou mnohdy více upřímné než u dospělých. Proto je práce s nimi pro mě obohacující a jsem ráda, že jim mohu poskytnout informace, které pro ně mohou být v životě důležité.“

tereza.salavova@os-semiramis.cz

Nikola Sikorová

„V práci lektorky primární prevence vidím velký smysl. Obohacujeme děti o cenné poznatky, stejně tak jako ony obohacují nás. Navíc práce s dětmi je jedna velká radost sama o sobě.“

nikola.sikorova@os-semiramis.cz

Vendula Slabá

"Jsem velice pyšná na to, že můžu být součásti něčeho tak smysluplného jako je dlouhodobá primární prevence. Práce s dětmi mě naplňuje a těším se, že nejen já budu obohacovat je, ale i ony mě."

vendula.slaba@os-semiramis.cz

Bc. Lucie Strachová

"Po práci v SEMIRAMIS jsem toužila již od základní školy, kde jsem si sama prožila program primární prevence na vlastní kůži. Lektoři pro mne byli parťáci, vtipálci, ale také ti, kteří mi pomáhali formovat a nalézat mé postoje, názory i sny. Ráda bych byla přesně takovou lektorkou nyní já."

lucie.strachova@os-semiramis.cz

Bc. Filip Staš, DiS.

"V primární prevenci rizikového chování spatřuji potenciál vybavit děti schopnostmi, aby zvládly náročné dospívání v dnešním složitém světě a vyhnuly se rozhodnutím, kterých by mohly litovat."

filip.stas@os-semiramis.cz

Barbora Škabradová

"Práce s dětmi je radost, ale někdy i pořádná výzva. Ať tak či onak, z každého setkání s dětmi si odnáším spoustu nových zkušeností a věcí k zamyšlení. Navzájem si rozšiřujeme obzory zábavnou cestou primární prevence, ve které vidím smysl!"

barbora.skabradova@os-semiramis.cz

Bc. Taťána Škanderová

"Práce s dětmi je jedna velká výzva, protože vím, jak i toho nejostřílenějšího dospělého dokáží někdy svou výřečností a zvídavostí překvapit. SEMIRAMIS pro mě znamená rozšíření obzorů, nové zkušenosti a spolupráci s množstvím nadšenců, kteří stejně jako já nachází v primární prevenci smysl."

tatana.skanderova@os-semiramis.cz

Lucie Trojanová

„Jedním z hlavním důvodů, proč jsem se rozhodla stát lektorkou primární prevence, je smysl této práce jako takové. Vidím v ní veliký potenciál, který se vzájemným působením nás lektorů a dětského kolektivu dokáže hravou formou rozvinout v pestrou diskuzi. Věřím, že spolu s druhým lektorem dokážeme podnítit děti k tomu, aby se jejich postoj k tématu primární prevence formoval tím správným způsobem.“

lucie.trojanova@os-semiramis.cz

Karolína Vykouková

„Jsem hrdá na to, že jako lektorka dlouhodobé primární prevence mohu dělat práci, která mě naplňuje a má smysl.“

karolina.vykoukova@os-semiramis.cz

Adéla Zákoutská

„Je skvělé mít za práci to, co mě baví a naplňuje, jakožto lektorka mohu pomoci dětem lépe či jinak chápat témata našeho programu.“

adela.zakoutska@os-semiramis.cz

Pavlína Zdražilová

"Lektorování je skvělý způsob, jak dětem zábavnou formou poskytnout informace, které je mohou pozitivně ovlivnit a pomoci jim v životě. Jako lektor mohu hodně předat, a zároveň také sama získat nové zkušenosti, zážitky a dělat něco smysluplného."

pavlina.zdrazilova@os-semiramis.cz