OPATŘENÍ SLUŽEB SEMIRAMIS V DOBĚ PANDEMIE COVID -19

Stručná nabídka služeb

Pokud máte zájem o některé z nabízených služeb, kontaktujte vedoucí Centra primární prevence. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců. Reference našich služeb.