UKOTVENÍ FUNKCE ŠMP VE ŠKOLE

Vzdělávací program vychází z potřeb ŠMP, které byly zjištěny při konání specializačního studia. ŠMP v některých případech postrádají podporu svého působení na škole. Je to první a zásadní překážka pro aktivní výkon jejich funkce na škole a možnosti efektivněřešit problémy v oblasti rizikového chování. Cílem vzdělávacího programu je ujednotit funkci ŠMP na škole, podpořit jeho důležitost v oblasti primární prevence rizikového chování a podpořit význam součinnosti s poradenským pracovištěm při řešení vzniklých rizikových situací na škole. Vzdělávání se věnuje osvětlení kompetencí ŠMP na škole, zaměřuje se na to, jak funkci vykonávat v reálných podmínkách školy. Účastníci se během programu budou také věnovat možnostem motivace vedení školy a dalších pedagogů ke spolupodílení se na prevenci rizikového chování, stanovení hranic funkce ŠMP a s tím související úskalí této funkce.

Rozsah: 8h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: OSOBNÍ ROZVOJ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, vedení školy a pedagogické pracovníky, kteří se připravují na funkci ŠMP.

Co Vám vzdělávání přinese: Přestanete se cítit sami v roli školního metodika prevence, seminář je tu od toho, aby Vás ve Vaší roli podpořil. Získáte jistotu, odhodlání a další zajímavé tipy, náměty a postřehy ostatních metodiků.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: MSMT- 913/2016-1-143

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.