Vzdělávací program T.E.T. – Škola bez poražených vyvinul psycholog Thomas Gordon, autor celosvětově úspěšných knih a systému kurzů Výchova bez poražených, Škola bez poražených, Leadership bez poražených, které se staly jedním ze základů „respektujícího“ přístupu ve výchově, vzdělávání a vedení. Jedná se o jedny z nejúspěšnějších programů pro rozvoj komunikačních dovedností a mezilidských vztahů v celosvětovém kontextu, které se rozvíjí od 60. let 20. století prostřednictvím Gordon Training International a partnerských organizací v desítkách zemí po celém světě.

Program Škola bez poražených je vypracován jako soubor navazujících dovedností a postupů, které obecně fungují pro utváření vhodného učebního a sociálního prostředí. Osvědčil se dle výzkumů pro práci v kontextu různého sociálního, kulturního i mezinárodního prostředí, stejně jako pro práci s dětmi různého věku i specifických potřeb.

Kurzy budou vedeny ve skupinách učitelů stejného stupně a uzpůsobeny svým obsahem stupni, na kterém vyučují. Rozlišujeme úrovně pro věkové kategorie MŠ, ZŠ 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ a SŠ. Všichni lektoři jsou z výcviku vybaveni příklady a aplikací do různých věkových kategorií a součástí metody je sdílení zkušeností a konkrétních situací, které potřebují řešit účastníci dané skupiny. Lektoři vyučují dovednosti rozpracované v přístupu T.E.T. – Škola bez poražených a podporují propojení těchto poznatků s dosavadním studiem a zkušenostmi učitele – jeho specializací, aprobací, atd. Cílem je nevstupovat do didaktických a odborných kompetencí pedagoga, ale vést účastníka kurzu, který již je vystudovaným odborníkem ve svém oboru k praktickému začlenění poznatků do vlastního učebního stylu a jeho rozšíření o nové možnosti zejména komunikačních dovedností.

Rozsah: 10 x 4h

Forma: Interaktivní kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Kurz T.E.T. připraví učitele, aby uměli naplnit tyto 4 hlavní cíle:

 1. Umět pomáhat žákům a studentům řešit jejich vlastní problémy jako prevence sociálně patologických jevů
 2. Umět konfrontovat žáky a studenty s nepřijatelným chováním
 3. Umět řešit problémy mezi učitelem a žákem (studentem)
 4. Umět řešit hodnotové neshody mezi učitelem a žákem
 5. Umět pomáhat žákům budovat vztahy s vrstevníky ve třídě (jako prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů)

Účastníci T.E.T. – Školy bez poražených se učí 7 základních dovedností:

 1. „Pozorovat chování“ – pozorovat a vnímat, co lidé říkají nebo dělají, aniž bychom to posuzovali či hodnotili
 2. „Určit vlastníka problému“ – porozumění problému ve vztahu a určit, jakým způsobem ho zvládat
 3. „Aktivní naslouchání” – nástroj, který napomáháme a umožňujeme studentům, žákům porozumět svému problému a vyřešit ho
 4. „Vyjadřování formou Já-sdělení“ – vyjádřit své pocity, myšlenky, názory jasně, srozumitelně, přímo a neobviňujícím způsobem
 5. „Efektivně konfrontovat“ – efektivně konfrontovat nepřijatelné chování druhých tak, aby to vedlo k proměně jejich chování
 6. „Metoda řešení problému bez poražených“ – vyřešit vzájemné konflikty žáků, studentů, nebo učitelů a žáků takovým způsobem, aby byly obě strany spokojené, nastavování pravidel ve třídě…
 7. „Řešení střetů hodnot” – řešit středy hodnot ve vztazích (vůči žákům, mezi žáky i obecně).

Počet účastníků: 10-30

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.