PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM NA PRVNÍM STUPNI ZŠ

Vzdělávací program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Účastníci si prostřednictvím řízené diskuse a skupinové práce ujasňují specifika práce s třídním kolektivem na prvním stupni ZŠ (stanovení jasných a přiměřených hranic a pravidel apod.). Uvedení do praxe jim usnadní také vlastní prožitek, díky němuž mohou efektivněji přímou práci s třídním kolektivem realizovat.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Seminář je určen pro: Školní metodiky prevence, učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Získáte širokou škálu nástrojů, které lze využití pro práci s různými třídními kolektivy i jednotlivými žáky.

Počet účastníků: 10-25

Číslo akreditace: MSMT- 913/2016-1-143

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.