PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM NA DRUHÉM STUPNI ZŠ

Vzdělávací program prevence rizikového chování vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. V průběhu programu se prostřednictvím skupinové práce s účastníky pracuje na pochopení specifik žáků 2. stupně základních škol (vyšší míra zapojení partnerského přístupu, přizývání žáků k odpovědnosti za podobu spolupráce apod.) a zohledňování změn, které se dějí v tomto období (období vzdoru proti autoritám, genderové rozdíly).

Účastníci si prostřednictvím řízené diskuse a skupinové práce ujasňují specifika práce s třídním kolektivem. Uvedení do praxe jim usnadní také vlastní prožitek, díky němuž mohou efektivněji realizovat přímou práci se třídou a jednotlivými žáky.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Získáte širokou škálu nástrojů, které lze využití pro práci s různými třídními kolektivy i jednotlivými žáky.

Počet účastníků: 10-25

Číslo akreditace: MSMT- 913/2016-1-143

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.