Cílem kurzu práce s terapeutickými kartami je naučit sociální pracovníky poznávat základní principy práce s projektivním materiálem. Copingové, Emoční karty a Karty s příbehy ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům a tvůrčí imaginaci, podporují sdílení traumatické události, pomáhají klientovi nacházet vlastní copingové strategie založené na jeho komunikačním stylu a v neposlední řadě podporují hojení. Jejich explicitním cílem je chránit, propojovat a zprostředkovat porozumění svému příběhu a procesu a příbehům jiných. Copingové karty pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a na jejich jedinečné strategie, které používají, aby se vypořádali s bolestí a ztrátou. Využití Copingových karet je především v krizové intervenci. Na kurzu se účastníci naučí používat model komunikačních a copingových strategií izraelské psycholožky Ofry Ayalon BASIC PH a následně využít model v krizové intervenci a poradenství. Metoda byla použita při krizové intervenci po dramatu rukojmí v Beslanu, po Srebrenické genocidě v Bosne, po zemětřesení v Turecku apod. Možný způsob práce s kartami v individuální nebo skupinové práci • Vyprávění traumatického příběhu pomocí karet • Identifikace podpory, zdrojů • Identifikace pocitů tady a teď • Identifikace očekávaní do budoucna klienta • Identifikace možných překážek • Edukace klienta o copingových strategiích, zapomenutém jazyku, práce s nevyužívanými zdroji • Identifikace klientových komunikačních kanálů mimo krizové intervence
Rozsah: 8h

Forma: Kurz

Zaměření: PRÁCE S KLIENTY

Vzdělávání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychologům

Co Vám vzdělávání přinese: Schopnost využít nový nástroj, který  Vám usnadní práci s klienty v nesnadných životních situacích.

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 2.000,- Kč / osoba

Číslo akreditace: MPSV: A2019/0913-SP/VP

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pouze v případě naplnění min. počtu 15 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.