PRÁCE S RODINOU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Pro předcházení a snižování rizikového chování dětí a dospívajících je nutné propojovat školní a rodinné prostředí. V rámci 3 setkání v celkovém rozsahu 24 hodiny účastníci získají teoretický základ i praktické dovednosti nezbytné pro efektivní spolupráci s rodiči a rodinami žáků školy. Praktické i teoretické dovednosti se v průběhu setkání prolínají tak, aby byla zaručena maximální srozumitelnost tématu účastníkovi a byl schopen nabyté vědomosti a dovednosti využít v praxi. Součástí programu jsou tedy také modelové situace, trénink rozhovorů, výměna praktických zkušeností.

Rozsah: 24h

Forma: Kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S RODIČI

Vzdělávání je určeno: Třídním učitelům I. i II. stupně základních škol, školním metodikům prevence, výchovným poradcům, vedení školy.

Co Vám vzdělávání přinese: Získáte nástroje, prostřednictvím kterých můžete motivovat rodiče k užší spolupráci se školou při řešení problematických situací.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: MSMT- 913/2016-1-143

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.