NASTAVENÍ PRAVIDEL VE TŘÍDĚ

Seminář vede účastníky ke schopnosti motivovat žáky k dodržování pravidel, která si sami vytvořili. K náhledu na jejich vlastní zodpovědnost za to, jak fungují, což je významným aspektem pro předcházení projevům rizikového chování a udržení přátelského kolektivu. Pro pedagogy se poté taková třída stává příjemným prostředím, v němž mohou využívat ve výuce skupinou práci, nebo zařadit didaktické hry. Podpořit přijetí a následné dodržování stanovených pravidel u žáků zpočátku vyžaduje velkou energii a důslednost. Pedagogové jsou seznámeni s pomůckami a praktickými postupy, které mohou při stanovování a následném dodržování pravidel využít tak, aby byl maximalizován pozitivní dopad na třídní kolektiv a stanovená pravidla fungovala co nejefektivněji.

Rozsah: 8h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogům připravujícím se na funkci třídního učitele.

Co Vám vzdělávání přinese: Pochopíte, že bez komplexní a cílené práce s pravidly třídy nikdy nepřekročíte hranice tvrzení, že pravidla existují od toho, aby se porušovala. Jejich efektivní využití Vám usnadní práci s třídním kolektivem nejen v rámci prevence rizikového chování, ale v celkovém pozitivním naladění třídy.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.