METODY PSYCHOHYGIENY PRO UČITELE

Jste unavení a necítíte se komfortně? Jak zvládnout nechuť a vrátit pracovní motivaci do vašeho života? Máte pocit, že se nenaplňují vaše pedagogická očekávání? 

 Pedagogická profese sebou od historie nese velmi vysoké nároky společnosti, že učitelé budou nejen vzdělávat a vychovávat, ale i kultivovat své žáky, někdy napravovat to, co rodina nezvládla.  Pedagogové jsou dlouhodobě vystaveni tlaku ze strany žáků, rodičů, vedení školy, hodnocení a vlastních nároků a často jsou osobně zainteresování do své profese ( díky znalosti prostředí rodinných systémů žáků) . Psychohygiena, neboli péče o svoje duševní zdraví je nezbytnou součástí života vědomého pedagoga.

Program je zaměřen na důležitou část profesionality pedagogů – umění starat se o svou psychickou pohodu, klid a pozitivní naladění. Tato nepostradatelná část profesionality mimo jiné zajišťuje prevenci syndromu vyhoření. Cílem kurzu je proto osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření.

Účastníci si v kurzu prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s žáky. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

Rozsah: 8 / 16 h

Forma: Interaktivní seminář

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, celé pedagogické sbory.

Počet účastníků: 10-30

Cena: 1400 / 2700 Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.