KYBERPROSTOR JAKO JEDNO Z TÉMAT PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Seminář obsahuje teoretický rámec problematiky internetu, zaměřuje se na prevenci nebezpečí spojených s užíváním internetu i na případné řešení následků jednání. Vzdělávací program zabývající se kyberprostorem je zaměřen na bezpečný pohyb dětí na internetu a sociálních sítích. Účastníci teoretickým základem k tématu, který je podstatný pro pochopení problematiky a její snazší uchopení v praxi. V rámci semináře se účastníci dotýkají témat – nutnost zabezpečení internetových účtů, problematika nastavení a sdílení hesel, fenomén kyberšikany apod. Účastníci jsou vedeni k pochopení zájmu žáků o virtuální život a informováni o možnostech, jak s dětmi o tématu diskutovat a motivovat je k bezpečnému pohybu na internetu.

Rozsah: 180min

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Forma: Seminář

Vzdělávání je určeno: Školním metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, učitelům speciálních škol, psychologům, speciálním pedagogům základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Seminář Vám prostředí internetu a sociálních sítí více přiblíží a současně připraví na práci s třídním kolektivem v rámci tohoto tématu.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: bez akreditace

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.