JEDEME PODLE STEJNÝCH PRAVIDEL

Pravidla třídy jako nástroj pro žáky i pedagogy. Na co u jejich tvorby  nezapomenout a co dělat, když je nedodržují?

Pravidla nám v životě ulehčují mnoho situací, kdy se nemusíme rozhodovat. Pravidla v třídním kolektivu pomáhají nastavit srozumitelné a bezpečné prostředí třídy. Pokud budou žáci spolutvůrci třídních pravidel, je velký předpoklad, že je nebudou mít tendenci porušovat. Záleží na schopnostech, taktu a vlivu pedagoga, který zapojením žákům posiluje zodpovědnost za jejich dodržování, možnosti řešení při jejich porušování, případně udílení sankcí za jejich nedodržování. Cílem je nastavit zodpovědnost, vzájemný respekt, komunikační pravidla a eliminovat situace, ve kterých není žákům dobře.

„PRAVIDLA JSOU OD TOHO, ABY SE PORUŠOVALA“ slýcháme z úst nejen dětí velmi často. Člověk se cítí nekomfortně ve chvíli, kdy jeden pravidla dodržuje a druhý nikoliv, cítí se nejistě, když jim nerozumí a staví se proti nim, pokud s nimi nesouhlasí. Jiný způsob uchopení pravidel má za následek vyšší míru participace žáků na jejich dodržování. Pro pedagoga se pak pravidla stávají efektivním nástrojem, jak ve třídě podporovat rovnocennost, zájem, aktivitu a sounáležitost žáků.

Rozsah: 16h

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogům připravujícím se na funkci třídního učitele.

Počet účastníků: 10-15

Cena: 2700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.)

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.