INTOLERANCE, RASISMUS A XENOFOBIE JAKO JEDNO Z TÉMAT PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Nenávistné projevy spojené se strachem z neznámého jsou na školách velmi časté. Významnou roli ve vnímání odlišností dětmi hraje přístup dospělých, ať už pedagogických pracovníků, tak také rodičů, kteří jim vštěpují pohled na společnost a dění v ní. Účastníci prochází teoretickým základem k tématu intolerance, rasismu a xenofobie, který je podstatný pro pochopení problematiky a její snazší uchopení v praxi. Současně je celé téma řešeno prakticky prostřednictvím kazuistických případů a konkrétních postupů, na kterých mají účastníci možnost participovat a interaktivně se zapojovat s ohledem na specifika prostředí jejich škol.

Rozsah: 180min

Forma: Interaktivní seminář

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol.

Co Vám vzdělávání přinese: Seminář Vám poskytne široký vhled do problematiky a praktický základ, na kterém lze stavět při řešení tématu se třídou.

Počet účastníků: 10-30

Číslo akreditace: bez akreditace

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.