EFEKTIVNÍ PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM PRAKTICKY

Vzdělávací program je zaměřen na komplexní a efektivní práci s třídním kolektivem v rámci vytvoření bezpečného prostředí jak pro žáky, tak pro pedagogy především s ohledem na inkluzi a zpracování rozdílů v třídním kolektivu. Součástí tohoto programu je nejen vytvoření bezpečného prostředí jako takového, ale je zaměřen také na tvorbu pravidel ve třídě, s ohledem na věkovou skupinu dětí. Celý program je zaměřen především prakticky.

Během vzdělávacího programu se účastníci seznámí s tím, jak je možné vybudovat ve třídě prostředí důvěry a bezpečí, které přispívá k efektivní práci a může být výrazným preventivním faktorem vzniku či rozvoje šikany i ostatních forem rizikového chování. Účastníci se seznámí s tmelícími aktivitami, které podporují přátelské vztahy v kolektivu a prostředí, v němž se děti nebojí svěřit se svými aktuálními složitými situacemi.

Rozsah: 40h (32 hodin výuky a 8 hodin nácviku dovedností a řešení konkrétních situací)

Forma: Interaktivní kurz

Zaměření: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, INKLUZE

Vzdělávání je určeno pro: Školní metodiky prevence, učitele MŠ, třídní učitele I., II. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, učitele speciálních škol, psychology, speciální pedagogy základních škol, pedagogy připravující se na funkci třídního učitele, celé pedagogické sbory.

Co Vám vzdělávání přinese: Připravíme vás na odlišný styl práce s žáky než v klasické výuce založeném na rozvoji pocitu bezpečí, vzájemné důvěře a toleranci. Povedeme vás ke schopnosti tvořit takové prostředí, ve kterém jsou žáci tolerantní k odlišnostem, nebojí se svěřovat a řešit aktuální složité situace. Naučíme vás motivovat žáky k dodržování pravidel, která si sami vytvořili a k náhledu na jejich vlastní zodpovědnost za to, jak jsou dodržována, což je významným aspektem pro předcházení projevů rizikového chování a udržení fungujícího kolektivu. Díky tomu můžete aktivně, při využití vhodných nástrojů a postupů, předcházet různým formám rizikového chování.

Počet účastníků: 10-30

Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody. Místem konání je vaše škola.

Akreditováno MŠMT.

Není-li vypsán termín, lze seminář objednat pro školu nebo v případě naplnění min. počtu 10 účastníků. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí CVA.