CO LZE OČEKÁVAT?

"Pokuste se spolu hovořit tak otevřeně, jak jen to bude možné o věcech, o kterých jste dosud spolu nehovořili, neměli jste možnost či odvahu."

I. Boszormenyi-Nagy

Rodinného poradenství se účastní všichni členové rodiny nebo alespoň někteří z nich.

Poradci vytváří prostor k tomu, aby si členové rodiny mohli společně promluvit o současné situaci, kterou potřebuje rodina vyřešit, jak vznikla, koho zasahuje, kdo ji jak prožívá, jak ji jednotliví členové vnímají, co jim na daném stavu vyhovuje a co ne.

Při rodinném poradenství považujeme rodinu za systém, který je vzájemně propojený.

Chování jednoho člena rodiny má vliv na všechny ostatní její členy. Je přirozené, že se rodiče a děti vzájemně silně ovlivňují. Cílem poradenství je, zjednodušeně řečeno, aby s pomocí a podporou poradců směřovalo společné setkávání k pochopení i uchopení toho vlivu, následně pak k vyřešení situace, která se doposud stále opakovala. Přerušením opakování nevhodných postupů se všem členům uleví, rodina získá návod a sílu k postupnému zlepšování vzájemných vztahů.

Vhodné použití rodinného poradenství

Občasné potíže jsou někdy součástí života každé rodiny. Přesáhnou-li však únosnou mez, když se stanou pravidelnou součástí dne, když mají dopad na pohodu a klid celé rodiny, když se „nepohoda“ zevnitř přenese ven, nebo naopak, když vnější události negativně působí na dění uvnitř rodiny, je vhodné využít konzultaci s poradci.

Kdy je tedy rodinné poradenství vhodné konkrétně?

 • Prochází-li rodina vnitřní krizí,
 • rodiče prochází krizí partnerskou,
 • rodina prochází rozvodovou situací,
 • když jeden nebo více členů rodiny se necítí dobře v mezirodinných vztazích,
 • nedaří se vzájemná komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi,
 • nedaří se změnit a řešit mezigenerační konflikty,
 • vznikají nedorozumění při příchodu nového partnera do rodiny,
 • vývojově náročné situace v rodině – narození dítěte, krize středního věku,
 • potíže se separací dítěte – nástup do mateřské školky, návrat ženy do zaměstnání,
 • výchovné potíže, kdy dítě „neposlouchá“ a zlobí doma, případně jinde,
 • děti a dospívající nerespektují autoritu dospělého,
 • dlouhodobé problémové chování dítěte,
 • nově vzniklé změny v chování dítěte a dospívajících,
 • úzkostné stavy dětí i jiných členů rodiny,
 • psychosomatická onemocnění dětí i jiných členů rodiny,
 • problémy se školním kolektivem, zařazení do třídy, pocity osamělosti,
 • zvládání hyperaktivity (ADHD), potíže s koncentrací pozornosti a náp
 • adnou pomalostí,
 • noční děsy, pomočování (enuréza), sebepoškozování,
 • když došlo v rodině k nějaké traumatické události,
 • když se projevují obtíže v dospívání dětí a jejich separaci,
 • podpora při uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a rodiči a dětmi.