Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje

Služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.

Krunertova 425, 50004 Hradec Králové

+420 734 316 123

Poslání

Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a metodických aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Stručná nabídka služeb

Pokud máte zájem o některý z nabízených služeb, kontaktujte vedoucí Centra primární prevence. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců. Reference našich služeb.

Cíle

Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle:

  • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
  • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
  • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
  • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
  • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.

Cílová skupina

Primární cílová skupina:

Žáci základních škol

Třídní učitelé

Školní metodici prevence

Sekundární cílová skupina:

Ředitelé škol

Rodiče žáků

Odborná i laická veřejnost

Principy

Bezpečí

Rovný přístup

Dobrovolnost

Odbornost

Komplexnost, kontinuita a systematičnost

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Projekt je spolufinancován Nadací Sirius.