Centrum vzdělávacích aktivitNabízíme široký okruh vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost, jednotlivce i celé pracovní týmy. Akreditované krátkodobé i dlouhodobé kurzy jsou určeny všem, kteří si chtějí zvýšit úroveň svých znalostí především v oblasti sociálních služeb, sociální práce, školství, adiktologie, zdravotnictví. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena samotnými účastníky, kteří mohou konfrontovat teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Kurzy jsou prostorem, kde se potkávají profesionálové a lidé se stejnými cíli, kteří díky sdílení svých zkušeností a navazování nových kontaktů posilují své kompetence, osobní růst a profesní rozvoj.