CIP - finalChcete udělat maximum pro to, abyste u vašich žáků předešli výskytu šikany, užívání návykových látek, projevům rasismu, rizikovému pohybu na internetu a dalším formám rizikového chování? Potřebujete pomoci s preventivním působením ve škole nebo se poradit ohledně řešení již vzniklé náročné situace, která se objevila? Využijte nabídku služeb center primární prevence a neváhejte se obrátit na naše pracovníky!


Jste třídní učitel, který si neví rady se svou “zlobivou” třídou a máte pocit, že už zkusil snad všechno? Jste ředitel školy, který chce ze svého pedagogického sboru budovat spokojený tým? Jste škola, ve které se objevuje šikana a cítíte potřebu situaci řešit? Pracovníci Centra intervenčních programů pracují společně s pedagogy na tom, aby v jejich škole bylo zdravé a spokojené prostředí, kde se žáci ani pedagogové nebojí šikany, ale naopak se jí postaví tváří v tvář. Služby centra se zaměřují na změnu pohledů a nalezání možných řešení problematických situací ve školních třídách i pedagogických sborech. Centrum vzdělávacích aktivit zase nabízí široký okruh vzdělávacích programů jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé i dlouhodobé kurzy jsou určeny všem, kteří si chtějí zvýšit úroveň svých znalostí především v oblasti sociálních služeb, sociální práce, školství, adiktologie, zdravotnictví. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena samotnými účastníky, kteří mohou konfrontovat teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Kurzy jsou prostorem, kde se potkávají profesionálové a lidé se stejnými cíli, kteří díky sdílení svých zkušeností a navazování nových kontaktů posilují své kompetence, osobní růst a profesní rozvoj.