Výcvik supervizorů ve školství je zaměřen na vybavení profesionálních pracovníků z širokého spektra pomáhajících profesí pro kompetentní supervizní práci s pedagogy a ostatními pracovníky ze školního prostředí. Cílem výcviku je vybavit účastníky takovými znalostmi a dovednostmi, aby se z nich stali kompetentní supervizoři pro oblast školství. Výcvik se také zaměřuje na rozvoj zdravých pocitů a postojů supervizora k druhému člověku. Ty následně podporují tvorbu supervizního vztahu postaveného na důvěře, otevřenosti, vědomí odlišností a smyslu pro vzájemné hledání.
Nabízíme výcvik, který zohledňuje specifika školního prostředí a snaží se díky specializovaným supervizorům o podporu rozvoje zdravé a otevřené atmosféry, která jde proti běžné školské kultuře závislosti a osamocení. Supervizoři získají kompetence směřující k vyšší profesionalitě pedagogů při práci s dětmi i s rodiči. Tato profesionalita sleduje nejen využívání efektivních nástrojů, ale také získání nových pohledů na svou práci a vytvoření osobnostního profilu pedagoga, který může být zdravým vzorem pro své žáky a může vytvářet ve škole zdravé, bezpečné a otevřené prostředí.
Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Chceme vytvořit otevřené výcvikové prostředí, ve kterém je možné učit se od zkušených supervizorů i od sebe navzájem, kde je možné dělat chyby, zkoušet nejrůznější přístupy a společně nacházet vhodná řešení.
V rámci výcviku bude nastavena spolupráce za účelem výzkumu v supervizi ve školství mezi katedrou psychologie PedF UK a frekventanty výcviku.

Komu je výcvik určen
Pracovníkům pomáhajících profesí a pedagogům (sociálním pracovníkům, psychologům, psychoterapeutům, pedagogům, speciálním pedagogům, sociálním pedagogům atd.), kteří splňují vstupní požadavky výcviku.

Odborní garanti
Hlavní garant výcviku – PaedDr. Michael Chytrý
Garantka výcviku za oblast školství – PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři
PaedDr. Michael Chytrý
PhDr. Lenka Skácelová
Mgr. Pavel Plaček
PhDr. Jiří Broža
Mgr. Michal Zahradník
Mgr. Ondřej Počarovský
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Doc. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Jiří Libra
PhDr. Richard Braun

Individuální supervizor:
Mgr. Jan Paleček

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 775 950 006, Bc. Petra Kristlová, vedoucí CVA Semiramis z.ú., nebo na mailu cva@os-semiramis.cz