PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

Chcete udělat maximum pro to, abyste u vašich žáků předešli výskytu šikany, užívání návykových látek, projevům rasismu, rizikovému pohybu na internetu a dalším formám rizikového chování? 

Potřebujete pomoci s preventivním působením ve škole nebo se poradit ohledně řešení již vzniklé náročné situace, která se objevila? Využijte nabídku služeb center primární prevence a neváhejte se obrátit na naše pracovníky!

Centrum primární prevence Středočeského kraje

Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje

Centrum primární prevence Pardubického kraje

Jste třídní učitel, který si neví rady se svou “zlobivou” třídou a máte pocit, že už jste zkusil snad všechno? Jste ředitel školy, který chce ze svého pedagogického sboru budovat spokojený tým?

Jste škola, ve které se objevuje šikana a cítíte potřebu situaci řešit? Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích programů pro jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované krátkodobé i dlouhodobé kurzy jsou určeny všem, kteří si chtějí zvýšit úroveň svých znalostí především v oblasti sociálních služeb, sociální práce, školství, adiktologie, zdravotnictví. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena samotnými účastníky, kteří mohou konfrontovat teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Kurzy jsou prostorem, kde se potkávají profesionálové a lidé se stejnými cíli, kteří díky sdílení svých zkušeností a navazování nových kontaktů posilují své kompetence, osobní růst a profesní rozvoj.