LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Mgr.et Bc. Ivana Burýšková

„Jsem šťastná, že můžu pracovat v týmu lidí, pro které je práce smyslem života. Práce s dětmi mě učí být stále ve střehu a nabízí mi možnost kreativity, osobního rozvoje, posiluje schopnost tolerovat a respektovat jiné a současně je pro mě důležité být tím, kdo dětem naslouchá a ukazuje jim svět z různých úhlů pohledu.“

ivana.buryskova@os-semiramis.cz

Tereza Černá

Sama jsem zažila program SEMIRAMIS na vlastní kůži v roli dítěte. Již tehdy mi přišel skvělý, především proto, že vysvětloval věci jiným způsobem, dětem bližším. Proto jsem se rozhodla, že se budu chtít zapojit do tohoto programu jako lektorka. V práci s dětmi vidím velký smysl a mám radost, že se tohoto programu můžu účastnit."

tereza.cerna@os-semiramis.cz

Mgr. Aneta Černovská

„Mé povaze je blízké problémům spíše předcházet, než-li je řešit, a tak vidím v oblasti primární prevence velký smysl. Považuji za důležité předávat mladým lidem zdravé názory a postoje, kterým věřím a které jim mohou pomoci zorientovat se v náročném a rozporuplném období dospívání.”

aneta.cernovska@os-semiramis.cz

Bc. Lenka Háse

„Obdivuji, jak děti umí prožít každý okamžik a neustále se pouští do nových aktivit. Práce s nimi mi připomíná, že někdy jsou nejdůležitější maličkosti.“

lenka.hase@os-semiramis.cz

Adéla Jonášová

„Odjakživa mě baví práce s dětmi, a proto jsem ráda, že mám příležitost být lektorkou primární prevence. Je mi velkou ctí, že jim při našem setkání mohu pomoci při hledání cest. Kromě toho je pro mě práce lektora obrovskou zkušeností a zdrojem učení a inspirace.“

adela.jonasova@os-semiramis.cz

Adéla Jůvová

„V této práci vidím smysl. Obohacujme o znalosti děti, ale i sami sebe.“

adela.juvova@os-semiramis.cz

Markéta Karlová

"V práci s dětmi vidím obrovský přínos především proto, že mohu pozitivně ovlivnit jejich budoucnost a přispět tak k jejich lepšímu životu. Program dlouhodobé primární prevence je proto ideálním nástrojem, jak děti správně nasměrovat v jejich životní cestě."

marketa.karlova@os-semiramis.cz

Bc. Kateřina Kašparová

„Obdivuji na dětech jejich energii a umění radovat se z maličkostí. Jsem také přesvědčená, že je obecně lepší rizikovému chování předcházet, než jej následně trestat, právě proto jsem si při svém studiu na policejní škole zvolila cestu prevence nad represí.“

katerina.kasparova@os-semiramis.cz

Jakub Kersch

„Kromě lasagní a borůvkových knedlíků mám rád děti. Nikoliv k jídlu. Raději s nimi spolupracuji.”

jakub.kersch@os-semiramis.cz

Nikola Kročková

"Tato práce mě naplňuje a v primární prevenci a dalších činnostech SEMIRAMISU vidím smysl a obrovský potenciál."

nikola.krockova@os-semiramis.cz

Pavla Kučerová

„Na práci lektora dlouhodobé primární prevence se mi líbí propojení dospělého a dětského světa a také to, jak se od sebe můžeme navzájem učit. Jsem ráda, že mám možnost dětem předat informace a dovednosti důležité pro jejich následnou cestu životem.“

pavla.kucerova@os-semiramis.cz

Bc. Marie Kultová

„Mám radost, že můžu být součástí SEMIRAMISU, protože práce, kterou děláme mě naplňuje a dává mi smysl.“

marie.kultova@os-semiramis.cz

Bc. Martina Kvochová

„Baví mě vytvářet prostředí, kde si žáci na spoustu věcí přichází sami. Věřím, že takto získané znalosti a dovednosti jim déle vydrží. Na oplátku se zas já dovím, kdo je Fatty Pillow, a další informace, které mě drží stále mladou a v obraze."

martina.kvochova@os-semiramis.cz

Bc. Gabriela Malíková

“Myslím si, že primární prevence má ve škole podstatnou roli a jsem velmi ráda, že v ní můžu působit a přispívat tak k něčemu smysluplnému.”

gabriela.malikova@os-semiramis.cz

Bc. Anna Martínková

„Tuto práci jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi. Doufám, že hodiny primární prevence budou pro děti přínosné a užitečné, a věřím, že já se od dětí také hodně naučím. Těším se na nové zkušenosti, které mi tato práce jistě poskytne.“

anna.martinkova@os-semiramis.cz

Bc. Jiří Musil

„Lektorem primární prevence jsem, protože v této práci vidím obrovský smysl a naplňuje mě. Vzpomínám na své roky na základní škole a uvědomuji si, že kdyby někdo s mou bývalou třídou vedl kvalitní kurz primární prevence, dalo by se předejít mnoha zbytečným problémům. Proto si přeji, aby nastupující generaci byly v této oblasti více opečované a kompetentní než ta moje. Věřím, že jako lektor PP tomu můžu pomoci.“

jiri.musil@os-semiramis.cz

Tereza Müllerová, DiS

"Po více jak 10 letech působení v různých stupních prevence se kruh uzavírá a vracím se na začátek. K těm nejmladším, k těm, kteří jsou "na začátku". Práce se závislými lidmi mi potvrdila známý Exupéryho citát: "Všichni dospělí byli někdy dětmi, ale málokdo si na to pamatuje." Na složitosti dospělého života však bývá založeno právě v dětství, a já vidím smysl v pomoci dětem, aby jejich vstup do dospěláckého světa byl co nejzdravější."

tereza.mullerova@os-semiramis.cz

Ivana Myšková

“Měla jsem možnost setkávat se s různými věkovými skupinami dětí. A tak vím, že ať “předškolák” nebo “puberťák”, každý potřebuje, aby mu někdo naslouchal, chápal ho a respektoval. Domnívám se, že než řešit krize, je lepší, “špatnostem světa” předcházet, nejlépe s úsměvem. ;)”

ivana.myskova@os-semiramis.cz

Zuzana Nott

„Jsem moc ráda, že mohu dětem zprostředkovat dovednosti, které jsou stěžejní pro zvládání některých životních situacích. Dokážu-li tak pomoci jedinému dítěti, má moje práce smysl.“

zuzana.nott@os-semiramis.cz

Michaela Pacáková

„Baví mě pracovat s dětmi na rozvíjení jejich potenciálu a na zdravé komunikaci. Každé setkání je pro mě zdrojem inspirace a cenných zkušeností.“

michaela.pacakova@os-semiramis.cz

Bc. Lucie Prokopová, DiS.

„Je pro mě důležité naplňovat život tím, co dává smysl, a to mi moje práce umožňuje. Pracovní tým je pro mě místem, kde jsem se naučila naslouchat druhým, je pro mě inspirativní a zároveň mi dává prostor pro seberealizaci a seberozvoj. Přímá práce s dětmi, jako součást mé pracovní náplně, je místem plné energie. Na děti působí velké množství podnětů, se kterými si často nevědí rady. Snažím se jim vytvořit prostor, kde mohou získat kompetence na základě znalostí, dovedností a postojů.“

lucie.prokopova@os-semiramis.cz

Michaela Puchýřová

„Dětský smích a dětská radost - dvě “všednosti” o které je třeba pečovat různými způsoby. Jeden takový účinný způsob spatřuji právě v primární prevenci.”

michaela.puchyrova@os-semiramis.cz

Tereza Salavová

„Děti nikdy nepodceňuji, protože jejich chování, názory a postoje jsou mnohdy více upřímné než u dospělých. Proto je práce s nimi pro mě obohacující a jsem ráda, že jim mohu poskytnout informace, které pro ně mohou být v životě důležité.“

tereza.salavova@os-semiramis.cz

Nikola Sikorová

„V práci lektorky primární prevence vidím velký smysl. Obohacujeme děti o cenné poznatky, stejně tak jako ony obohacují nás. Navíc práce s dětmi je jedna velká radost sama o sobě.“

nikola.sikorova@os-semiramis.cz

Nikola Sochová

“Dětství je tolik inspirující. Dospělí by měli být této skutečnosti otevření a nejen od nich co nejvíce čerpat, ale zároveň je rozvíjet a nabízet jim k tomuto rozvoji co nejvíce možností. Primární prevence je jedna z cest, jak děti k takovému samostatnému rozvoji vést a pomoc jim v boji s náročnými překážkami na cestě do světa dospělých.”

nikola.sochova@os-semiramis.cz

Lucie Trojanová

„Jedním z hlavním důvodů, proč jsem se rozhodla stát lektorkou primární prevence, je smysl této práce jako takové. Vidím v ní veliký potenciál, který se vzájemným působením nás lektorů a dětského kolektivu dokáže hravou formou rozvinout v pestrou diskuzi. Věřím, že spolu s druhým lektorem dokážeme podnítit děti k tomu, aby se jejich postoj k tématu primární prevence formoval tím správným způsobem.“

lucie.trojanova@os-semiramis.cz

Karolína Vykouková

„Jsem hrdá na to, že jako lektorka dlouhodobé primární prevence mohu dělat práci, která mě naplňuje a má smysl.“

karolina.vykoukova@os-semiramis.cz

Adéla Zákoutská

„Je skvělé mít za práci to, co mě baví a naplňuje, jakožto lektorka mohu pomoci dětem lépe či jinak chápat témata našeho programu.“

adela.zakoutska@os-semiramis.cz