LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE PARDUBICKÉHO KRAJE

Bc. Michaela Blažková

“Děti a mladí lidé jsou naše budoucnost. Práce lektorů primární prevence je každý den jiná, inspirativní, zábavná a dokáže formovat osobnost dítěte i lektora. Jsem opravdu ráda, že můžu svým dílem pomoci hledat správnou cestu v životě ostatních a zároveň nacházet tu svou.”

michaela.blazkova@os-semiramis.cz

Bc. Denisa Čechová

"Dělá mi radost, když dětem mohu ukazovat a odkrývat tu rozmanitou křižovatku způsobů života, přičemž si samy volí cesty, po kterých se vydají. Jak se říká v jednom přísloví, važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte. A právě proto jsem se stala lektorkou primární prevence."

denisa.cechova@os-semiramis.cz

Bc. Veronika Dolečková

Práce s dětmi je pro mne velmi inspirativní, kreativní a rozmanitá. Děti vnímám jako křehké, ale zároveň velmi moudré bytosti, které mají nespočetně možností, jakou cestou se ve svém životě dále vydají. Jsem ráda, že prostřednictvím primárních prevencí mohu nahlédnout do tohoto dětského světa a současně tyto mladé lidi podpořit, aby si zvolili pro ně co možná tu nejlepší cestu.

veronika.doleckova@os-semiramis.cz

Magdaléna Jarošová

“Práci s dětmi a mladými lidmi vnímám jako velice důležitou především proto, že v tomto věku prochází nelehkým obdobím dospívání. Ráda bych jim jejich cestu k dospělosti pomohla zpříjemnit a předat jim potřebné informace. Na práci lektora dlouhodobé primární prevence mě těší také to, že se mohu i já učit od dětí a zlepšovat své komunikační dovednosti.”

magdalena.jarosova@os-semiramis.cz

Veronika Kolmanová

“Stát se lektorkou primární prevence pro mě byla výzva naučit se něco nového a posunout se dál na své profesní i osobní cestě životem. Doufám, že svým působením mohu alespoň jednomu mladému člověku pomoci najít pravý směr té jeho cesty. Protože již v tomto případě to má smysl.”

veronika.kolmanova@os-semiramis.cz

Lukáš Kolomazník

“Jsem rád, že své četné zkušenosti s prací s mladými lidmi a poznatky ze studia psychologie mohu využít v roli lektora primární prevence. Vítám to jako přínosnou zkušenost, kterou bych mohl posléze využít i ve své budoucí praxi. Děti jsou velice upřímné a autentické ve svém projevu. Své emoce a prožitky dávají najevo snadněji než dospělí. V tom je práce s touto skupinou pestrá a obohacující.”

lukas.kolomaznik@os-semiramis.cz

Linda Špásová

"Práce lektorky primární prevence je pro mne především zdrojem životních zkušeností, ale také výzvou. Líbí se mi, že můžu nenásilně formovat názory a postoje dětí a tím jim dát možnost, aby se sami vydaly tou správnou cestou. I kdybych dokázala pomoci jen jednomu dítěti, moje práce bude mít smysl."

linda.spasova@os-semiramis.cz

Dita Vrabčeková

„Být lektorkou dlouhodobé primární prevence je pro mě možností, jak si vyzkoušet práci s dětmi a zdokonalit se v komunikačních dovednostech. Je to zároveň smysluplná práce s mnoha možnostmi, které otevírají i samotné děti. Mým cílem je být pomocnou rukou pro každého, kdo pomoc bude potřebovat.“

dita.vrabcekova@os-semiramis.cz