LEKTOŘI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE PARDUBICKÉHO KRAJE

Bc. Denisa Čechová

"Dělá mi radost, když dětem mohu ukazovat a odkrývat tu rozmanitou křižovatku způsobů života, přičemž si samy volí cesty, po kterých se vydají. Jak se říká v jednom přísloví, važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte. A právě proto jsem se stala lektorkou primární prevence."

denisa.cechova@os-semiramis.cz

Natálie Firýtová

“Být lektorkou primární prevence pro mě znamená možnost dělat smysluplnou práci, která díky vzájemnému působení osobnostně rozvine vpřed mě i děti. Věřím, že Semiramis mimo jiné učí zdravému způsobu komunikace, která v budoucnu napomůže ke zdravému řešení konfliktů. Mým cílem je poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá.”

natalie.firytova@os-semiramis.cz

Bc. Magdaléna Jarošová

“Práci s dětmi a mladými lidmi vnímám jako velice důležitou především proto, že v tomto věku prochází nelehkým obdobím dospívání. Ráda bych jim jejich cestu k dospělosti pomohla zpříjemnit a předat jim potřebné informace. Na práci lektora dlouhodobé primární prevence mě těší také to, že se mohu i já učit od dětí a zlepšovat své komunikační dovednosti.”

magdalena.jarosova@os-semiramis.cz

Veronika Kolmanová

“Stát se lektorkou primární prevence pro mě byla výzva naučit se něco nového a posunout se dál na své profesní i osobní cestě životem. Doufám, že svým působením mohu alespoň jednomu mladému člověku pomoci najít pravý směr té jeho cesty. Protože již v tomto případě to má smysl.”

veronika.kolmanova@os-semiramis.cz

Bc. Natálie Dostálová

„Jako lektorka primární prevence jsem nalezla efektivní způsob předávat mladé generaci nejen cenné informace a znalosti, ale také rozvíjet jejich spontánnost, dovednosti, individualitu i zdravé sebevědomí. Tato činnost s dětmi a dospívajícími je neskutečně inspirativní a vždy máme šanci se od sebe vzájemně co přiučit. Interaktivní práce s žáky není nikdy žádná nuda, může být zábavná a hlavně věřím, že má smysl!“

natalie.dostalova@os-semiramis.cz

Nela Mrázková

"Nalézám-li někde upřímnou lehkost bytí, pak jedině v dětech, které jsou pro mne inspirací, radostí a stálým překvapením. Jako lektorce primární prevence mi proto přijde důležité dětem onu lehkost zachovávat i na jejich cestě dospívání, tedy být si vzájemnou oporou uprostřed mnoha otázek, jež během života nutně vyvstávají. Těší mne, že mohu být součástí Semiramis a prostřednictvím programů DPP na ně spolu s dětmi nalézat co možná ty nejvhodnější odpovědi pro každého z nás."

nela.mrazkova@os-semiramis.cz

Bc. Radka Řeháčková

"Prevence je dle mého názoru velice důležitá, protože je dobré znát informace o všech možných rizicích, která na nás mohou číhat na naši životní cestě. A kde jinde začít s prevencí, než na základní škole, kde se děti nejvíce rozvíjejí a formují své budoucí osobnosti.  Proto jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu centra primární prevence Pardubického kraje a předávat žákům všechny potřebné informace o rizicích, se kterými se mohou setkat."

radka.rehackova@os-semiramis.cz

Vojtěch Drašnar

“Být součástí lektorského týmu je pro mě velikou příležitostí pomoci dětem a dospívajícím překonat nástrahy našeho světa, umět jim čelit a nejlépe je naučit, aby svoji pomoc a znalosti předávali dál. Každé dítě je naší budoucností, a proto vnímám svoji práci zodpovědně, přistupuji k ní pečlivě a s odhodláním i nasazením, abychom se svými kolegy v našich hodinách utvořili pro děti příjemné a tolerující prostředí, které jim na cestě do jejich budoucnosti pomůže.”

vojtech.drasnar@os-semiramis.cz

Bc. Leona Kotoulková, DiS.

“Být součástí programů primární prevence je možnost pomoci mladší generaci při boji s nástrahami života, se kterými se denně každý pereme. Jako starší partneři můžeme motivovat děti na základních školách na cestě životem takovým způsobem, aby se těmto překážkám, co nejopatrněji vyhýbaly. Není vhodnější cesty k lepší budoucnosti, než-li právě péči o děti. Společnými silami můžeme dosáhnout efektivní práce a pomoci tam, kde je potřeba. Velkou výhodou práce je interaktivita a vzájemná spolupráce, která mě může posunout výš, jak v profesním, tak i osobním životě.”

leona.kotoulkova@os-semiramis.cz

Bc. Dana Švábová

„Na práci lektorky primární prevenci mě baví bezprostřednost dětí a to, že i my lektoři se od nich můžeme učit spoustu věcí, o které v dospělosti přicházíme a nebo se pro nás stávají samozřejmostí. Nikdo z nás by neměl zapomínat být občas dítětem. Zároveň se dětem snažíme předat, jak jednat se vzájemným respektem a úctou a vytvořit jim prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a kde mohou jednat otevřeně a na rovinu.“

dana.svabova@os-semiramis.cz

David Jánský

“Otázky a odpovědi na ně určují kvalitu našeho života. Proto je důležité, aby se člověk naučil klást podstatné otázky, s pravdivými informacemi o nich přemýšlel a hledal svobodné odpovědi nesklíčené předsudky a nepravdami. Člověk může najít správné rozhodnutí, když si klade správné otázky. Dlouhodobá primární prevence upevňuje hodnoty, objasňuje skutečnosti, které jsou pro mladého člověka skryty, ničí stereotypy a předsudky a pomáhá hledat cestu k sobě i k ostatním. V dlouhodobé primární prevenci nacházím smysl a je nezbytnou součástí přípravy na kvalitnější a bezpečnější život pro jedince i celou společnost.”

david.jansky@os-semiramis.cz